Harmónia - Sviatky a tradície

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Možno je len náhoda, že 1. apríl je nositeľom dvoch sviatkov. Ale deň, počas ktorého sú dovolené rôzne žartíky na úkor druhých, je zároveň aj sviatkom vtákov.

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Prvý apríl sa zvykne nazývať aj bláznivý alebo deň bláznov, pretože okrem vtákov patrí aj im. Dôvod, prečo je 1. apríl typický veselou atmosférou naplnenou humornými situáciami, treba hľadať v histórii.

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Aktuálne si zase raz pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa 28. marca oslavuje v deň narodenia Jána Amosa Komenského. Jeho myšlienky o význame vzdelania v živote každého človeka platia dodnes. Tento medzinárodne uznávaný pedagóg, symbol dokonalého učiteľa je už stáročia príkladom pre všetkých, ktorý túžia s podobným...