Zdravie a krása - Zvieratká doma

ZDRAVIE A KRÁSA - ZVIERATKÁ DOMA S príchodom domáceho zvieratka si berieme na svoje plecia aj zodpovednosť za hygienickú stránku tejto situácie. Jeho prítomnosť môže pri nedostatočnej pozornosti a starostlivosti predstavovať vyššie riziko nákazy pre všetkých členov rodiny.

ZDRAVIE A KRÁSA - ZVIERATKÁ DOMA Úvod do odvetvia potrieb pre domáce zvieratá Domáce zvieratá sú často považované za členov rodiny, ktorý vyžadujú osobitnú starostlivosť a pozornosť. To zahŕňa poskytovanie primeranej stravy, hračiek a iných základných potrieb. Aj preto sa odvetvie potrieb pre domáce zvieratá v posledných rokoch výrazne rozrástlo a...

ZDRAVIE A KRÁSA - ZVIERATKÁ DOMA Veľkonočné sviatky sú oddávna spájané s typickými symbolmi. Okrem maľovaných vajíčok, bahniatok a korbáča sa na aranžmánoch opakujú motívy zvierat. Väčšinou ide o mláďatá niektorých zástupcov živočíšnej ríše. Je to logické, veď sviatky jari sú späté aj s vítaním nového života.