Zvieracia veľkonočná symbolika

03.03.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - ZVIERATKÁ DOMA    Veľkonočné sviatky sú oddávna spájané s typickými symbolmi. Okrem maľovaných vajíčok, bahniatok a korbáča sa na aranžmánoch opakujú motívy zvierat. Väčšinou ide o mláďatá niektorých zástupcov živočíšnej ríše. Je to logické, veď sviatky jari sú späté aj s vítaním nového života.

Baranček – ako symbol pochádza ešte z predkresťanského obdobia, často bol obetným zvieraťom, ktorým si ľudia chceli vykúpiť hriechy a získať priazeň bohov. Židia si na sviatok Paschy konzumáciou pečeného baránka pripomínali svoje vyslobodenie z egyptského otroctva. A baránok ako symbol obety je spájaný aj s Ježišom Kristom, ktorý sa obetoval v mene kresťanskej viery.

Zajačik – figuroval už v pohanských rituáloch vítania jari a objavoval sa vo viacerých svetových náboženstvách a mytológiách ako symbol šťastia, plynúceho času, skromnosti, pokory, ale i múdrosti. Súčastnosť mu pridelila posla, ktorý prináša veľkonočné vajcia a najmä v Nemecku sa pre potešenie detí traduje zvyk hľadania čokoládových vajec v záhrade, ktoré tam veľkonočný zajko schoval.

Kuriatko, kačiatko, húsatko – tieto tri drobné mláďatá z rodu domácej hydiny sa transformovali do Veľkej noci až neskôr a pravdepodobne sú skôr symbolom príchodu nového života na jar. Často však pri dekorovaní alebo výrobe čokoládových figúrok vyhrávajú pre svoj milý a zraniteľný imidž.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.publicdomainpictures.net