Deň hudby i kvetov

20.06.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Zaujímavá, ale logická symbióza. Ten istý deň - 21. jún je na celom svete zasvätený hudbe a kvetom zároveň. Táto kombinácia dvoch pôvabných súčastí nášho života, jednej ako naturálnej nádhery a druhej ako tvorivej podoby krásy, však evokuje aj zaujímavý spoločenský prúd z rokov 60-ych, hippies.

Hudba nás robí lepšími

Svetový deň hudby máme vďaka francúzskeho ministra kultúry Jacka Langa od roku 1981. Každý rok je tento sviatok príležitosťou pre mnohé mestá, aby zaujímavými kultúrnymi aktivitami upozornili na krásu tvorby hudobných majstrov i na dôležitosť tohto fenoménu v našom živote. Najčastejšie to bývajú voľne prístupné predstavenia kvalitných hudobných telies, ale aj menšie recitály reprezentantov rôznych hudobných štýlov a hravé koncerty pre deti a mládež.

Prirodzenosti kvetov neodoláme

K hudobnej scéne patria aj kvety, ktorými sa umelcom vyjadruje poďakovanie za krásny zážitok. Ale iniciatíva venovať tento júnový deň kvetom zahŕňa aj prejav obdivu všetkým milovníkom zelene, ktorých aktivita sa prebúdza na jar a ktorí svoje obľúbenú činnosť robia nielen s láskou, ale aj s plnohodnotnou informáciou, aby sa o svoje rastlinky postarali čo najlepšie. Deň preto patrí všetkým, ktorí ju povýšili na svoju celoživotnú profesiu, či už záhradníka, záhradného architekta a floristu, alebo všetkým zanieteným amatérom, pre ktorých je pestovanie kvetov súčasť životného štýlu, jediný spôsob, ako tráviť voľný časť. Deň kvetov má navyše sociálny podtón, pretože v jeho mene zvyknú mimovládne organizácie organizovať zbierky na pomoc chorým alebo inak postihnutým ľuďom.

Hippies milovali kvety i hudbu

Keď sa po svete začali šíriť nové myšlienky a vytvorili na svete kompaktný prúd hippies, bola to prirodzená reakcia mladej generácie na vtedajšie fungovanie society. Boli roky 60-e a oni sa chceli hlavne radovať z pekných vecí, preto protestovali proti vojne vo Vietname a ozbrojeným konfliktom vôbec. A búrili sa aj proti konvenciám spoločnosti, odmietali akékoľvek rasové, rodové a náboženské stereotypy.

Revolta sa vyjadrovala nielen politickými postojmi, ale i zmenou životného štýlu. A hoci jeho súčasťou boli aj drogy a priveľká sexuálna voľnosť, deti kvetov priniesli svetu veľa dobrých námetov, ktoré sú dodnes inšpiratívne. Okrem hlásania rovnosti a slobody všetkých bez rozdielu a šírenia lásky medzi ľuďmi, to bol aj pozitívny vzťah k hudbe, k jednoduchej a zdravej výžive a ľahký štýl obliekania s kvetinovými vzormi a typickými motívmi národných kultúr. Móda s podobnými dominantnými prvkami v oblečení i v interiérovom dizajne sa preto v pravidelných vlnách vždy vracia. Nielen preto, že vzormi a farebnosťou provokuje pocity radosti a optimizmu, ale aj preto, že nám vždy znovu pripomenie jedno svieže a duchom pozitívne a preto maximálne ľudské hnutie v histórii tejto planéty.

redakcia Doma a Rada, FOTO: freepik