Ženám k ich sviatku

07.03.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE     Blíži sa 8.marec. Ponúka sa tak ideálna príležitosť, ako vyjadriť ženám poďakovanie za ich lásku, schopnosť empatie, pomoc slabším a veľké nasadenie v práci i doma. Či už niekto zvolí výber luxusnej bonboniéry alebo prinesie skromný kvietok, každú ženu poteší najmä fakt, že jej niekto chce prejaviť vďaku za jej celé úsilie.

Medzinárodný deň žien sa dostal v minulých rokoch trochu do nemilosti. Mýlia sa však všetci, ktorí ho považujú za produkt bývalého režimu. Je pravda, že v 70-ych a 80-ych rokoch sa zvykol tento sviatok často zneužívať na neraz bujaré oslavy na pracovisku, keď ženy dostali karafiát a súpravu kuchynských utierok a potom si ich už nikto veľmi nevšímal. Cieľom organizovania podobných večierkov nebola ani tak snaha prejaviť úctu ženám, ale skôr si vypiť a zabaviť sa. Pôvodné poslanie sviatku bolo však úplne iné a hlavne treba vedieť, že 8. marec ako poklona ženám vstúpil do histórie omnoho skôr.

Kde to začalo

Dostať sa ku koreňom sviatku MDŽ znamená vrátiť sa až na začiatok 20 storočia. Dôležitým bol akt 40-tisíc robotníčok textilných fabrík v New Yorku, ktoré 8. marca 1908 protestovali proti zlým pracovným podmienkam, 10-hodinovému pracovnému času a nízkym mzdám. Štát sa tvrdo bránil, poslal na ne políciu. V pokrokových krajinách celého sveta to však už vtedy začalo vrieť, ženy nástupom technickej revolúcie, väčšej informovanosti a uvedomenia si svojej diskriminácie bojovali o svoje práva už otvorene. Výsledkom bolo na pamiatku štrajku newyorských robotníčok vyhlásenie 8. marca za deň boja žien za volebné právo a za rovnakú mzdu, akú majú muži. Stalo sa tak v roku 1910 na Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani. V nasledujúcich rokoch sa k sviatku prihlásili aj ženy v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku či v Rusku a v roku 1921 sa MDŽ slávil po prvýkrát aj v Československu. Postupne získal masový charakter, iba počas druhej svetovej vojny bol oficiálne zrušený, po roku 1945 ho však obnovili. OSN ho oficiálne uznala až v roku 1975.

Diskriminácia nie je ešte minulosťou

Problémy, ktoré vyprovokovali kedysi hnutie za práva žien, nie sú ešte stále minulosťou. Aj v súčasnosti mobilizuje historické pozadie sviatku MDŽ tie ženy, ktoré doteraz vo svojich krajinách, či už v Afrike alebo v Ázii, nedosiahli seberovné postavenie s mužmi. V tento deň zvyknú vychádzať do ulíc na protest voči diskriminácii žien a vyjadrujú vôľu dosiahnuť rovnaké práva či už v oblasti vzdelávania alebo odmeňovania za prácu. A existujú ešte štáty, napríklad niektoré islamské, kde ženy nemajú stále právo voliť.

Ignorovať tento sviatok nectí veľmi gavaliera. A napokon, už sa slávi aj Deň mužov, v bodoch teda panuje skóre. A kto sa vyhovára na májový Deň matiek a považuje ho za jedinú vhodnú príležitosť vyjadriť obdiv ženskej časti populácie, je to nesprávne. Veď zďaleka nie všetky ženy mali to šťastie stať sa matkou.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com