Z histórie kuchárskej knihy

11.02.2024

VARENIE - SVETOVÉ A MINULÉ CHUTE    Ľudia sa nechali radi o varení poučiť a inšpirovať sa majstrovstvom iných v kuchtení aj v minulosti. Aké boli začiatky obľúbeného tipu publikácie, akou je nesporne práve kuchárska kniha?


  • Za prvú kuchársku knihu sa považuje súhrn poznatkov rímskej kuchyne z 3. storočia.
  • Kroniky z obdobia Karla Veľkého zase obsahovali informácie o jedálničku a spôsobe stolovania v 8. storočí.
  • Ján Ámos Komenský opísal o deväť storočí neskôr v diele Orbit Pictus vybavenie kuchyne.
  • K najznámejším kuchárskym publikáciám v minulosti patrila Domácí kuchařka od Magdalény Dobromily Rettigovej, ktorá vyšla v Čechách v roku 1826.
  • Prvú slovenskú kuchársku knihu vydal v roku 1870 mešťan Ján Babilon. Pôvodne Gemerčan mal v Budapešti reštauráciu, ktorú navštevovali aj osobnosti slovenskej kultúry. Kniha obsahovala 1500 receptov na jednoduché, ale i honosnejšie jedlá.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com