Vo vode netreba riskovať

11.07.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - PRVÁ POMOC    Toto leto má už takmer tri desiatky prípadov utopenia. Niekto precenil svoje plavecké schopnosti, oný zase podcenil charakter neznámeho vodného prostredia a ďalší sa išiel kúpať pod vplyvom alkoholu. A občas nedávajú dobrý pozor na svoje deti rodičia.

Príčiny:

Dôvodom, prečo sa človek začne topiť, bývajú často jeho chabé plavecké schopnosti alebo chvíľková indispozícia. Môže to byť alkohol v krvi, ale aj zástava srdca, kŕč či šok, najmä v súvislosti s rýchlym vstupom do studenej vody. Mladí muži zase často precenia svoje možnosti a zotrvávajú pri potápaní pod vodnou hladinou príliš dlho alebo skáču v neznámom prostredí prírodného jazera a narazia hlavou o skalu. Pri ponorení sa rezerva vzduchu v pľúcach rýchlo vyčerpá a človek vtedy inštinktívne otvorí ústa. V tom momente sa voda dostane do dýchacích ciest a do pľúc a zároveň stuhnú svaly hrdla.

Riziká:

Topenie predstavuje patologické zmeny, ktoré v priebehu krátkej doby rozvrátia dovtedy funkčný systém. Prívodom vzduchu začne organizmu dochádzať kyslík, čo likviduje bunky a následne sa zhoršujú funkcie orgánových systémov. Problémom je najmä citlivý mozog, ktorému už po štyroch minútach nedostatku kyslíka sa začnú nenávratne poškodzovať dôležité centrá. Hrozí aj opuch mozgu, ktorý môže spôsobiť trvalé následky na centrálnej nervovej sústave. Samozrejme, že paralyzovaný mozog nevysiela ani signály orgánom, preto jednou z prvých reakcií na situáciu je aj arytmia, prípadne zástava srdca. Voda v pľúcach spôsobí jej prienik do ciev, ktorých objem sa zväčší. Navyše červené krvinky do seba nasajú množstvo vody a neúmerné zväčšenie spôsobí ich rozpad. Tým sa naruší cesta transportu kyslíka k bunkám. Aj človeka, ktorý sa topil, ale rýchlo sa prebral a nemá na prvý pohľad žiadne veľké problémy, musí vyšetriť lekár. Možné zvyšky vody v pľúcach by mohli spôsobiť po niekoľkých hodinách opuch dýchacích ciest, ktorý sa zvykne označovať ako druhé topenie. Lekári hovoria, že kríza sa môže dostaviť až do 72 hodín, pretože poškodenie cievneho a nervového systému spôsobí tak vážne metabolické zmeny, že postihnutému opuchnú pľúca a napokon môže zomrieť.

Pomoc:

Topiaceho sa človeka sa snažíme dostať čo najskôr na breh a dáme ho do polohy, aby mu zo žalúdka vytiekla samovoľne voda. Potom postihnutého položíme na chrbát a uvoľníme mu dýchacie cesty čiže vytiahneme zapadnutý jazyk a odstránime piesok, bahno a iné nečistoty. Mierne mu zakloníme hlavu, ale nepreháňame to, lebo môže mať poškodenú krčnú chrbticu. Ak nedýcha, začneme s resuscitáciou - umelé dýchanie z úst do úst striedame s masážou srdca. Pre vlastnú ochranu použijeme rúšku alebo gázu, pretože neznámy topiaci sa človek môže byť infikovaný HIV vírusom. Oživovať sa ho pokúsime aj vtedy, ak nejaví žiadne známky života, mnohých sa takto podarilo ešte zachrániť. Ak sa nám do príchodu záchrannej služby podarí obnoviť dýchanie, človeka uložíme do stabilizovanej polohy na boku.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com