Viete jesť paličkami?

15.02.2024

HARMÓNIA - STOLOVANIE A ETIKETA    Čínske či japonské paličky sú zvláštnym prvkom v oblasti stolovania. Náčinie na jedenie, typické aj pre Kórejcov a Vietnamcov, si našlo obľúbencov na celom svete hlavne pre vychýrenosť ázijskej kuchyne. Aby sme si neurobili hanbu, mali by sme sa naučiť s nimi správne manipulovať.

Táto technika, pri ktorej z dvoch paličiek vytvoríme šikovné kliešte na uchopenie potravín, si vyžaduje cvik. Najprv si spodnú paličku vložíme do priehlbiny medzi palcom a ukazovákom, oprieme ju o spodnú časť palca a prstenníkom ju oň pritlačíme. Takto vznikne silná opora. Druhú paličku, ktorá má byť pohyblivá, uchopíme ako ceruzku. Držíme ju palcom a ukazovákom i bočnou plochou prostredníka. Po prvotných nešikovných pokusoch môžeme byť úspešní. Po krátkom tréningu sa naučíme naberať kúsky jedla bez toho, aby nám padli naspäť do misky alebo na stôl počas transportu do úst. Kým ešte nie sme v jedení s týmito pomôckami dostatočne podkutí, môžeme si pomôcť malou fintou. Etiketa dovoľuje zdvihnúť si misku k tvári a posúvať si pomocou paličiek jedlo do úst. Je to ľahšie.

Možno o exotickej pomôcke neviete, že...

  • ... paličky sa vyrábajú z bambusu, z dreva, ale aj z kovu, z kostí a z plastu
  • ... strieborné sa v minulosti používali na odhalenie otravy v jedle, pod vplyvom jedu sčerneli
  • ... čínske paličky sú dlhšie i hrubšie ako japonské
  • ... jedlo, ktorého sme paličkami už dotkli, treba už nabrať
  • ... nie je slušné sa paličkami prehrabovať v potravinách a ani ich zapichovať do ryže
  • ... paličky sa nemajú olizovať a nie je slušné nimi ukazovať
  • ... podľa japonskej etikety sa po skončení jedenia majú uložiť na určený tanierik alebo na stôl, Číňania ich kladú vedľa seba na misku tak, aby konce smerovali vľavo, nikdy ich však neprekrižujú.


Poznámka: Aj Číňania budú napokon možno musieť napriek tradíciám používať príbor. Alebo sa minimálne vzdať drevených paličiek, ktorých sa ročne v tejto obrovskej krajine vyrobí 80 miliárd párov. Čo samozrejme ukrojí každý rok poriadny kus lesov.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com