Tehotná a s cigaretou v ruke

17.02.2024

MAMINA – SOM TEHOTNÁ    Fajčenie komplikuje život každému, kto sa roky nevie vzdať tejto závislosti. Ale k najextrémnejším podobám tohto zlozvyku patrí malý školák s cigaretou v ruke alebo viditeľne nastávajúca mamička zahalená dymovou clonou.

Fajčiť počas tehotenstva je vedcami preverený a lekármi potvrdený hazard vo vzťahu k zdraviu nenarodeného dieťatka. Stačí si len predstaviť absolútnu fyzickú prepojenosť tela matky a vyvíjajúceho sa plodu. Každý miligram vitamínu a každý mikrogram minerálu i ostatných dôležitých látok prúdi krvným obehom oboch organizmov. Ale priplávajú ním aj všetky škodliviny, ktoré sa do tela matky dostanú z potravín, z vody, z ovzdušia a tiež z cigaretového dymu.

Fajčenie je nebezpečné...

... pre matku i pre dieťa. Samotná žena je denne ohrozovaná stovkami toxických látok, ktoré poškodzujú výstelku ciev a tým zhoršujú funkčnosť jej cievneho systému s rizikom vytvárania krvných zrazenín a reálnej hrozby náhlej príhody. V jej krvi a vôbec vo všetkých telových tekutinách, pravidelne zásobovaných exhalátmi z cigaretového dymu, koluje aj oxid uhoľnatý, sírouhlík, kyanovodík, nikotín, decht, kovy vrátane olova a rakovinotvorné látky. A to všetko potom počas deviatich mesiacov preniká cez placentu. Vývin dieťaťa je tak vážne ohrozený a jeho šance na pevné zdravie v budúcnosti a v niektorých prípadoch dokonca na život klesajú. Zvýšené množstvo oxidu uhoľnatého v krvi totiž spôsobuje nedostatočné okysličovanie plodu, čo môže spôsobiť potrat. Jednou z najčastejších príčin úmrtia dieťaťa alebo dokonca aj matky, býva odlúčenie placenty, čo sa stáva často práve fajčiarkam.

Problém už pred počatím

Problémom je aj čas, za ktorý sa organizmus dokáže zbaviť toxických látok, trvá to mesiace až roky, čo závisí od intenzity fajčenia. Ak žena plánuje tehotenstvo, mala by pred počatím prestať fajčiť, aby neriskovala narodenie dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Optimálne sú dva roky, minimum 3 mesiace. Často sa síce stáva, že žena otehotnie neplánovane, ale niektoré matky situáciu ešte zhoršujú, keď cigaretu neodložia ani po potvrdení tehotenstva. Pravdou však ostáva, že aj otec ako tuhý fajčiar môže odovzdať svojmu potomkovi deformovaný genetický materiál a prispieť k riziku poškodenia fyzického či mentálneho zdravia dieťaťa.

Ďalšie zdravotné riziká

Negatívny vplyv toxínov pokračuje aj v ďalších mesiacoch. Škodlivé látky, ktoré znižujú aktivitu buniek, sú vlastne brzdou pre normálny vývoj dieťaťa. Predstavujú tak riziko jeho zníženej pôrodnej hmotnosti alebo vývojových defektov. Bývajú to vrodené poškodenia srdca, tvárové a kožné defekty, ráštepy, poruchy tráviaceho systému či problémy so zrakom a s pohybovým aparátom. Deti fajčiarok bývajú náchylnejšie na astmu a iné alergie, trpia častejšie infekciami pľúc i zápalom dýchacích ciest a uší a majú vyššie riziko rakoviny. Závažným môže byť poškodenie mozgu, ktoré sa prejavuje zvýšenou agresivitou, hyperaktivitou, poruchami učenia a niekedy aj retardáciou. A v neposlednom rade sa potvrdila priama súvislosť medzi fajčením a syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa, riziko je dvoj- a trojnásobne vyššie. Ak sa matka hneď po pôrode k fajčeniu vráti, rizikové je aj obdobie dojčenia, pretože škodlivé látky sa do organizmu dieťaťa dostávajú cez materské mlieko.

  • Vyfajčenie 20 cigariet denne znižuje pôrodnú hmotnosť dieťaťa o 250 g, dva balíčky, ktoré zvládne tuhá fajčiarku, stratu zdvojnásobia. Tú však dieťa doháňa po celý život.
  • Fajčenie počas prvého trimestra zvyšuje riziko vzniku poruchy srdca o 20 až 70 percent.
  • Spontánne potraty sa u fajčiarok vyskytujú 5 až 8-krát častejšie ako u žien, ktoré tomuto zlozvyku neholdujú a ani sa nepohybujú v zafajčenom prostredí.

Pre niektoré asi ťažká dilema

Ponúka sa otázka. Je závislosť od každodennej dávky nikotínu silnejšia ako materinský pud? Pretože, ak sa žena svojich zdraviu nebezpečných zvyklostí nevzdá ani počas týchto deviatich mesiacov, už dopredu spochybňuje hodnotu skutočnej starostlivosti o svoje zatiaľ nenarodené dieťa. Alebo je to výsledok nedostatočnej informovanosti o rizikách fajčenia počas tehotenstva? No v dnešnom multimediálnom svete je asi priam nemožné vyhnúť sa záplave faktov aj o tejto téme. Dajú sa však ignorovať. Je to preto vždy vec postoja a rozhodnutia konkrétnej ženy. V každom prípade môže svojím správaním dávať svetu správu, aké sú jej skutočné priority.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com