Spomínajme na svojich učiteľov

26.03.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Aktuálne si zase raz pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa 28. marca oslavuje v deň narodenia Jána Amosa Komenského. Jeho myšlienky o význame vzdelania v živote každého človeka platia dodnes. Tento medzinárodne uznávaný pedagóg, symbol dokonalého učiteľa je už stáročia príkladom pre všetkých, ktorý túžia s podobným nasadením učiť deti. A preto sú aj oni hodní prejavu uznania.

Povolanie učiteľa si vyžaduje obrovské úsilie, osobný vklad a more trpezlivosti. A odmena, tá morálna, prichádza len sporadicky. Každý z nás má svoje dobré, ale občas i menej príjemné skúsenosti zo školy. Či už ako žiaci, študenti alebo ako rodičia detí či tínedžerov. No určite nikomu nechýba v pamäťovom disku spomienka na výnimočného učiteľa či učiteľku, ktorá v nás navždy zanechala pocit nezabudnuteľného stretnutia s jedinečným človekom. Na kantora, ktorý v nás rozvíjal kreativitu a túžbu po poznaní. A bol aj ľudským vzorom. Tak poďme si zaspomínať práve na týchto svojich pedagógov. Lebo si to naozaj zaslúžia.

Poznámka: Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. Obsahuje všetky odporúčania, ktoré by mali garantovať postavenie učiteľov v spoločnosti.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com