Vysoký krvný tlak a cholesterol

06.02.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - K VITALITE A ZDRAVIU – RIZIKÁ    Aj keď sa tieto dve veličiny zvyknú zaraďovať medzi civilizačné choroby, my sme ich radšej priradili k najväčším rizikovým faktorom vážnych zdravotných problémov. Zvýšená hladina či už krvného tlaku alebo cholesterolu v krvi sú chorobné stavy organizmu, ale zároveň častými štartérmi omnoho závažnejších zdravotných ťažkostí. Preto si treba tieto dva limity sledovať a držať pod kontrolou.

Problémom je, že obe zdravotné vybočenia z normálu zostávajú často dlho nepozorované. Človek nepociťuje žiadne konkrétne ťažkosti ani bolesti, ktoré by ho na problém upozornili. Jediným riešením, ako si obe hodnoty ustrážiť, je chodiť k svojmu praktickému lekárovi pravidelne na preventívne prehliadky, kde ich sestrička zaručene zmeria. Zvýšené hodnoty sú signálom nesprávneho životného štýlu. Vtedy sa ešte dá veľa zachrániť. No pri náhodnom objavení privysokých hodnôt môžu byť niektoré orgánové systémy už nezvratne poškodené.

Cholesterol

Vysoká hladina cholesterolu, najmä jeho zložky LDL, ktorý sa ľudovo nazýva "zlý cholesterol", je výsledkom nesprávnej životosprávy. Cholesterol je vlastne tuková látka, ktorú získavame čiastočne z potravy a ktorú si organizmus v pečeňových bunkách vyrába čiastočne sám. Častá konzumácia mastných jedál, či už zabíjačkových pochúťok alebo vyprážaných rezňov či krémových zákuskov, a zároveň nedostatok pohybu má za následok pomalé, ale isté poškodzovanie cievneho systému – kôrnatenie a tým upchávanie tepien. Na vnútorných stenách ciev sa vytvárajú aterosklerotické pláty, preto časom zhrubnú a stanú sa nepriechodnými. Pre zlý prietok krvi sú potom všetky orgány nedostatočne zásobované kyslíkom. Platí to i pre srdce, ktorého sval slabne, takže stúpa riziko infarktu. Prijateľná hodnota hladiny cholesterolu v krvi je 5mmol/l, pri vyššej sa odporúča zmeniť zaužívané zvyky v stravovaní.

Vysoký krvný tlak

Zhoršenie stavu cievneho systému a upchávanie tepien zapríčiňuje zvyšovanie krvného tlaku. A ten sa podobne ako cholesterol považuje za logický výsledok zlých rozhodnutí v súvislosti zo životným štýlom – charakter preferovaných potravín s prevahou tučných jedál, absencia pohybových aktivít, fajčenie, často nadváha až obezita a tiež primnoho skonzumovaných slaných a údených jedál. Sodík ako zložka soli totiž na seba viaže vodu a spôsobuje zvyšovanie krvného tlaku. Pri vysokom tlaku sa nedostáva vnútorným orgánom primerané množstvo kyslíka a zhoršenou cirkuláciu krvi v zničených cievach trpia nedostatkom aj ostatných živín všetky časti organizmu. Ich funkčnosť sa zhoršuje, prípadne sú úplne poškodené (napríklad oblička a oči). Srdce sa môže zväčšiť a pri väčšej námahe spôsobovať problémy s dýchaním. Zvyšuje sa tiež možnosť tvorby krvných zrazenín. Hraničným je nebezpečenstvo zlyhania srdca alebo mozgovej príhody, ktorá nemusí skončiť smrťou pacienta, ale môže ho na zvyšok života fyzicky paralyzovať a skomplikovať tak jeho osobný i pracovný život. V takomto reálnom ohrození sú pacienti, ktorí dosahujú čísla vyššie ako 180/110 mmHg. Ak sa zmestia do hodnôt 140/90, trpia ľahkou hypertenziou, ktorá však musí byť liečená medikamentózne a to do konca života. Cievny systém je poškodený už nezvratne. Nevyhnutnou súčasťou liečby je zmena životného štýlu, ktorej základom je racionálna výživa, akýkoľvek pohyb, žiadne fajčenie či alkohol a vyhýbanie sa stresu.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com