Ste sangvinik alebo cholerik?

19.03.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - RELAX A POHYB    Emócie predstavujú obrovskú škálu správania a zvyknú nás definovať v súkromnom i pracovnom prostredí. Väčšinou partner vie, čo vás nahnevá a kolegovia dokážu odhadnúť, čo vás napríklad poteší. Už vás dobre poznajú. A týka sa to rovnako pozitívnej ako naopak nepríjemnej, prípadne kritickej situácie. Treba si však uvedomiť, že charakter reakcie, či už hnev, radosť, sklamanie alebo šok ovplyvňuje vo veľkej miere aj povaha a temperament človeka.

O tom, ako zareagujeme na rôzne impulzy, rozhoduje určite aj prostredie, v ktorom sme vyrastali a v ktorom aktuálne žijeme a spôsob správania ľudí, ktorí boli naším vzorom. Ale vo veľkej miere je podstatné, ku ktorému základnému typu emočnému typu patríme.

Nájde sa určite každý

O správaní človeka rozhoduje aj súbor jeho vlastností a temperament. Čiže bohatstvo jeho citového života, intenzita prežívania, sila a rýchlosť reakcií a výraznosť v prejave či už mimika alebo reč. Podľa nich sa rozlišujú štyri základné typy osobností.

Cholerik – je vznetlivý a vzrušivý, rýchlo vybuchne. Ťažko sa ovláda, koná impulzívne bez toho, aby si niečo rozmyslel, svojím emóciám dáva priechod, aj ich intenzívne prežíva. Má sklony k agresivite, je neústupčivý a panovačný, koná priamočiaro a energicky.

Flegmatik – je vyrovnaný, rozvážny, premýšľavý, pokojný. Veci rieši racionálne s nadhľadom, nič ho nerozhádže, emócie s ním nelomcujú, preto sa dokáže sa bez problémov ovládať, niekedy je až chladnokrvný a apatický. No všetko mu trvá dlhšie a má preto problémy preorientovať sa na nové skutočnosti.

Sangvinik – je silný, veľmi aktívny, živý a zvyčajne optimisticky naladený. Reaguje operatívne, problémy a neúspechy prekonáva bez problémov, je veselý, spoločenský. Časté a plytkejšie citové vzplanutia a nadšenie sa u neho rýchlo strácajú, je nedôsledný, no napriek tomu vcelku šťastný.

Melancholik – je nesmelý, precitlivený, opatrný, pesimistický, často až depresívny, uzavretý a pomalý. City sa u neho vyvíjajú pomaly, ale na druhej strane dlho pretrvávajú, veľa rozmýšľa a sníva, pred realitou a problémami uniká. Nemá rád rozruch, bojí sa budúcnosti, uprednostňuje súkromie a najmä svoj vnútorný svet.


Poznámka: V skutočnosti je každý z nás kombináciou všetkých štyroch základných typov, nikto nie je čistý melancholik alebo sangvinik. Kokteil je však namiešaný v rôznom pomere a vždy dominuje jeden z týchto základných prvkov. A ten potom určí, ako sa zachováme v krajných situáciách.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.everystockphoto.com