Poistenie má svoju históriu

06.02.2024

DOMÁCNOSŤ - BEZPEČNOSŤ A POISTENIE    Poistenie či už majetkové, životné alebo zdravotné je dnes úplnou samozrejmosťou. Ale vždy tak nebolo. A hoci tento fenomén spoločenského života zažíval najväčší rozmach v 19. a 20. storočí, jeho stopy môžeme hľadať doslova v dávnej minulosti. Zdá sa, že naši predkovia napriek diametrálne odlišným podmienkam, rozmýšľali podobne ako my. Tiež si chceli vytvoriť finančnú rezervu alebo sa poistiť v prípade výnimočnej situácie. A to žili pred štyri tisíc rokmi v starom Egypte.

Pretože pyramídy žiadali obete

Egypťania, konkrétne kamenári a stavitelia pyramíd si poistením chceli zabezpečiť krytie nákladov na pohreb. Veď smrteľné úrazy sa stávali tak často, že jeden nevedel dňa ani hodiny svojho dramatického konca. A poisťovali sa aj kupci z Mezopotámie, ktorí organizovali karavány, tiež rizikový biznis. V starej Indii sa dokonca vytvorila kasta obchodníkov, ktorí poisťovali pôžičky, a v Číne sa zachovali dokumenty o poistných transakciách. A Feničania a Gréci ešte stáročia pred Kristom zvykli poistiť svoje lode pred plavbou. Vytvorený fond slúžil na náhradu škody za tovar, ak loď stroskotala pri búrke alebo ju prepadli piráti.

Európa nezaostala

Rimania platili ročné príspevky do pohrebného spolku, ktorý pozostalým potom uhradil náklady za pohreb. A ako sa rozširovali obchodné cesty a zároveň sa zvyšovalo riziko ťažkostí, začali obchodníci vnímať prvok poistenia za podstatný. Preto si napríklad v Taliansku vytvárali obchodné partnerstvá tzv. commendy a vkladali do nich pravidelne financie, ktoré slúžili na krytie strát či už pre prípad prírodnej katastrofy alebo iného dôvodu znehodnotenia tovaru. Rôzne bratstvá, ktoré združovali kupcov a cechy obchodníkov, vznikali aj v iných európskych krajinách, či už v Dánsku alebo v Nemecku. Prvá poistná zmluva, písomná dohoda, bola podpísaná v 14. storočí v Pise a o storočie neskôr uzrelo v Holandsko svetlo sveta dôchodkové poistenie. Podmienky poistenia sa menili aj po objavení Ameriky koncom 15. storočia, obchodné cesty na iné kontinenty boli rizikovejšie a trvali aj dlhšie.

Nový fenomén – životné poistenie

Už v starovekom Ríme sa objavil tento zaujímavý poisťovací produkt. Ale životné poistenie zažíva veľký rozmach v 15. storočí vďaka šľachticom, ktorí často a radi cestovali. Mohlo sa použiť v prípade smrti poistenca na zabezpečenie príbuzných a krytie možných dlhov, ale aj v situácii, keď bol človek zajatý Turkmi, vtedy sa z neho vyplatilo výkupné. Ani banské mestá nezaháľali, keď zaviedli bratskú pokladnicu, z ktorej sa čerpala pomoc pre rodiny baníkov v prípade úrazu, choroby, invalidity alebo smrti. Príspevok však až do 19. storočia nebol povinný, potom z neho vzniklo svojpomocné sociálne poistenie a neskôr povinné úrazové poistenie. To sa už týkalo nielen baníkov, ale všetkých robotníkov vo fabrikách a pracovníkov v poľnohospodárstve.

Ešte počas vlády Márie Terézie sa v Rakúsku-Uhorsku zaviedol moderný prvok - dôchodok pre štátnych zamestnancov a jej syn Jozef II. po zhabaní cirkevných majetkov vytvoril fond, z ktorého sa vyplácali penzie učiteľom a duchovným.

Vznik poisťovacích profesionálov

Sprvoti tieto služby poskytovali jednotlivci, ktorí sa začali podobným štýlom podnikania zaoberať. Neskôr začali pracovať tímovo a od 16. storočia vznikali už poisťovacie spoločnosti, ktoré sa na tento druh služieb špecializovali. Ponúkali hlavne námorné, životné a požiarne poistenie. V 18. storočí sa pridali ďalšie produkty ako poistenie proti úrazu, proti poškodeniu zariadenia fabriky, neskôr aj zdravotné, dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti. No a rozvojom automobilového priemyslu sa prirodzene dostalo k slovu aj motorové a havarijné poistenie. Poisťovanie sa ukázalo ako výnosný druh podnikania. Nečudo, že v roku 1914 pôsobilo na Slovensku až 85 poisťovní, hoci ani jedna nebola slovenská. Po prvej svetovej vojne fungoval dôchodkový systém už naplno. Ale keďže v tridsiatych rokoch v období veľkej svetovej krízy sa v bývalo Československu výrazne znížil počet platičov poistenia, zmenili sa niektoré podstatné podmienky. Znížili sa dávky v prvých dňoch liečenia a dôchodkový vek klesol zo 65 na 60 rokov.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com