Perspektívy bývania pre seniorov

01.02.2024

HARMÓNIA - IDEÁLNY PRIESTOR   Téma bývania pre seniorov je stále aktuálnejšia. Dôvodom je zmena v demografickom zložení obyvateľstva - výrazne starnutie populácie, keďže z roka na roka stúpa počet ľudí v penzijnom veku. Predpokladá sa, že v roku 2060 bude v Európe žiť dvakrát viac ľudí starších ako 60 rokov a trikrát viac seniorov nad 80 rokov než v súčasnosti.

Táto situácia bude predstavovať pre všetky krajiny vyššiu záťaž na zdravotníctvo i sociálnu starostlivosť. Preto je dôležité už teraz vytvárať podmienky, aby starší ľudia boli do čo najvyššieho veku v dobrej telesnej a mentálnej kondícii a tým aj sebestační a neodkázaní na cudziu pomoc. Jedným zo základných predpokladov je kvalitné bývanie, ktoré zodpovedá predstavám i štýlu života seniorov. Existujú už našťastie aj modely alternatívneho bývania, ktoré pomáhajú udržiavať aj sociálne väzby a eliminujú tak problém izolácie seniora od spoločnosti, ktorá určite k dobrému duševnému stavu človeka neprispieva. Vo svete sa uplatňujú tri modely bývania pre seniorov. Na prvý pohľad vizionárske, ale v praxi už úspešné.

Seniorské dedinky

Vo vybraných lokalitách sú k dispozícii domčeky rôznej kategórie, ktoré si seniori môžu kúpiť. Takto majú šancu zmysluplne investovať peniaze z predaja svojho často veľkého bytu, v ktorom po odchode dospelých detí a neraz i po strate partnera žijú napokon sami. Manželia si samozrejme môžu vybrať väčší domček. Dôležitá je však komplexnosť služieb, či už zdravotných alebo stravovacích, ktoré majú seniori k dispozícii za ročný poplatok. Komunita im zároveň poskytuje aj pocit bezpečia.


Pre milovníkov farmárčenia

Projekt Green Care Farming sa uplatnil najmä v Amerike a v Holandsku. Jednou z myšlienok bolo lepšie využitie komerčných fariem a poľnohospodárskej krajiny, ktorá je vhodnejším a najmä zdravším prostredím pre starších ľudí. Okrem ponuky príjemného bývania blízko prírody spojeného aj s využívaním sociálnych služieb má tento model zaujímavý prvok. Senior tu nemusí len pasívne dožívať, ale môže sa na farme, ak má dostatok síl, aj zamestnať, čo má priaznivý vplyv na jeho psychiku. Pocit zmysluplnej činnosti a šanca byť druhým užitočný sú výbornou prevenciou pred predčasným starnutím.

Dobrí susedia nadovšetko

Skutočne zaujímavým modelom je co-housing alebo kooperatívne bývanie. Ide vlastne o bytový komplex, v ktorom sú k dispozícii byty rôznych veľkostí, vrátane garsónok pre osamelých ľudí či seniorov. V jednom dome sú zastúpené aj iné vekové kategórie, takže starší človek nemá pocit homogénneho prostredia, ako tomu býva v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Nechýbajú spoločné priestory, ktoré podporujú kontakty medzi obyvateľmi domu. Patrí sem jedáleň, knižnica, ambulancie praktického lekára a zubára, kaderníctvo, fitnes, kaviareň či cukráreň, kde sa dokonca obyvatelia domu môžu zamestnať. Intranetové prepojenie všetkých bytov umožňuje operatívnu informovanosť. Vďaka tomuto modernému vybaveniu si môžu obyvatelia objednať okamžite upratovaciu službu, ohlásiť sa u lekára, pozrieť si aktuálne menu v jedálni alebo si priateľsky poskytovať navzájom drobné služby, napríklad stráženie detí, preklad listu či umytie okien. Tým sa prirodzenou cestou rozvíjajú susedské vzťahy a vzájomná pomoc, no dôležitá je zároveň aj akceptácia súkromia. Charakter komunikácie je aj zárukou rýchlejšej integrácie novousadlíkov. Budovy sú bezbariérové, čo seniorom s pohybovými obmedzeniami uľahčuje život.

Poznámka: Tento model si obľúbili najmä v Dánsku a v USA, v oboch krajinách vybudovali už po stovke podobne funkčných bytoviek. A v Českej republike pracujú na podobných projektoch v niekoľkých lokalitách v okolí Prahy, v ktorých sa ráta s prirodzenou štruktúrou obyvateľov, preto tam okrem seniorov budú bývať aj ľudia v strednom veku a mladé rodiny s deťmi.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com