Krátky lexikón spoločenského správania

06.02.2024

HARMÓNIA - STOLOVANIE A ETIKETA    Možno na prvý pohľad sa zdá nepodstatné poznať špeciálne výrazy, ktoré používajú diplomati na recepciách. No etiketa je súčasťou našich životov, preto je fajn poznať význam slova digestiv alebo trumbler. Nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť.

Afterpárty – večierok pre vybraných hostí po kultúrnej alebo inej spoločenskej udalosti (koncert, módna prehliadka)

Aperitív – alkoholický nápoj podávaný pred jedlom, zvyčajne sú to vermúty, portské, suché šumivé vína a horké korenené likéry

Asertivita – je prejav človeka, ktorý zaujíma pevné a priame stanovisko a prezentuje ho okoliu nenásilným spôsobom

Banket – oficiálna slávnostná hostina

Digestiv – prípitok podávaný na konci pohostenia, v závere hostiny, vhodný je koňak, brandy, whisky, vodka, likéry a talianska grappa

Diplomacia v jednaní – schopnosť vnímať typ partnera, byť pri štylizácii opatrný, vyberať vhodné výrazy v prejave a prezentovať svoje názory v spoločnosti spôsobom, ktoré nikoho neurážajú

Empatia – schopnosť vcítiť sa do situácie druhých ľudí

Etiketa – pravidlá spoločenské správania i zvykov

Flirt – nezáväzné ľahkomyseľné dvorenie, prejavenie záujmu o ženu či muža

Matiné – kultúrny, slávnostný program, ktorý sa koná predpoludním, môže byť spomienkový alebo hudobný

Kar - hostina, spoločenské stretnutie po pohrebe

Komunikácia – verbálny dorozumievací kontakt medzi ľuďmi

Kondolencia – prejav sústrasti blízkym v prípade úmrtia

Konverzácia – rozhovor spoločenského charakteru, vyžadujúci istú dávku taktu

Oslovenie – pomenovanie človeka s jeho menom aj titulom, na ktorého sa obraciame

Párty – spoločenská zábava, večierok pre pozvaných hostí, počet závisí od veľkosti bytu či domu

Piknik – občerstvenie v prírode na výlete, jedlo si účastníci prinesú

Pohostenie – jedlá a nápoje ponúknuté hosťovi

Posturika – sú informácie vyjadrené polohou a držaním tela, ktoré vysiela signály okoliu

Pozdrav – konvenciou ustálený prejav úcty, náklonnosti

Pozvánka – tlačené pozvanie na spoločenskú udalosť (večierok, oslavu, promócie, svadbu)

Prestieranie – obrúsky z rôznych materiálov pod taniermi a misami pri podávaní jedla

Protokol – súhrn medzinárodne uznávaných noriem a pravidiel, ktoré určujú charakter oficiálnych kontaktov predstaviteľov diplomacie na rôznych podujatiach a ceremóniách

Raut – večierok vybraných ľudí

Soaré – slávnostný spoločenský večer

Takt – správanie človeka, ktorý berie ohľad na ostatných v spoločnosti a vie adekvátne zareagovať v rôznych situáciách bez roho, aby niekoho urazil

Titulovať – osloviť človeka titulom, ktorý mu prináleží pre dosiahnuté vzdelanie alebo spoločenský post

Tringelt – sprepitné či diškrécia pre čašníka v kaviarni či reštaurácii.

Tumbler – pohár na whisky bez stopky, býva polovysoká s ťažkým dnom.

Tykanie – oslovovanie blízkej, známej osoby

Večierok – malá spoločenská udalosť, zábava menšej spoločnosti známych ľudí

Vizitka – navštívenka, kartička so základnými údajmi o osobe, ktorá sa prišla predstaviť

Vykanie – oslovovanie osoby, ktorej prejavujeme ako staršej, nadriadenej alebo neznámej úctu

Zdvorilosť – výraz slušnosti, potlačenie vlastného ega a dobrovoľné podriadenie sa pravidlám spoločenského života


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com