Pri diagnóze Alzheimera ochorie celá rodina

18.05.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - K VITALITE A ZDRAVIU     Pacientov s Alzheimerovou chorobou pribúda. Napriek tomu mnohé prípady zostávajú nediagnostikované a napokon sa ocitnú vo vyššom štádiu, ktoré výrazne komplikuje život pacientom aj ich rodine.

Štatistika je neúprosná, keď uvádza asi 50 miliónov takýchto pacientov na svete. Na Slovensku máme približne 50 a ž 60-tisíc takýchto pacientov. No účinný liek zatiaľ k dispozícii nemáme. Pacientov s problémom straty pamäti z roka na rok rastie. Jednak preto, že populácia starne, ale dôvodom je i fakt, že odborníci zastrešili týmto zdravotným problémom rôzne prejavy demencie vo vyššom veku. Niektoré sa v minulosti nesprávne nazývali stareckou senilitou, ktorá sa spoločensky akceptovala ako bežný sprievodný jav pribúdajúcich rokov. Alzheimerova choroba je v skutočnosti fyziologický proces odohrávajúci sa v bunkách mozgu, ktorý má však negatívne psychické dôsledky pre pacienta.

Ako Alenka v ríši divov

Páchateľ je známy. Neuróny, respektíve ich nedostatok v mozgovej kôre, a najmä absencia látky acetylcholín majú za následok zhoršovanie pamäti. Dôsledkom je pomalé, no nenávratné odumieranie nervových buniek mozgu a ich vzájomného prepojenia. Človek postupne zabúda, až choroba zasiahne všetky zložky osobnosti. Väčšinou začína problémami s orientáciou a slovnou zásobou. Človek s touto diagnózou nedokáže použiť správne výrazy a napokon strácajú úplne zmysel. V neskorších štádiách môže pacient onemieť alebo vydávať len nezrozumiteľné zvuky. Je to však individuálne, záleží na tom, ktoré miesta v mozgu choroba najviac zasiahne. Napokon však môže poškodiť celú mozgovú kôru.

Najprv sa likviduje krátkodobá pamäť, takže človek si nespomenie, čo robil pred piatimi minútami alebo že mieril do kúpeľne. Neskôr stráca svoje intelektové a rozumové schopnosti aj pamäť dlhodobú a nevie sa zorientovať, kto vlastne je, odkiaľ prišiel, dokonca nepoznáva ani svojich najbližších. Túto fázu sprevádzajú pocity úzkosti až strachu, ktoré často prerastú do ťažkej depresie. Niektorí pacienti trpia potom bludmi, zvyknú príbuzných podozrievať, že im kradnú dôchodok a nedajú im najesť alebo že ich chcú pripraviť o byt. Iní majú zase zrakové či sluchové halucinácie. Vidia v domácom prostredí cudzích ľudí, počujú rôzne zvuky, šum, výnimočne hudbu.

Osobnosť človeka sa doslova vygumuje

Alzheimerova choroba je nevyliečiteľná. Pacientom sa podávajú lieky, ktoré nedokážu odstrániť príčiny, ale zvyšujú hladinu acetylcholínu, ktorého prítomnosť zodpovedá za stav pamäte, čím sa príznaky zmierňujú. No asi dvadsať percent pacientov na farmakologickú liečbu vôbec nereaguje. Lieky sú však len súboj s časom, choroba napokon preváži. Stav sa teda nedá zvrátiť, len na istý čas zastaviť a potom priebeh spomaliť. V posledných štádiách zabudne človek aj chodiť a stane sa z neho ležiaci pacient s jeho typickými problémami – preležaniny, oslabený imunitný systém a zvýšená možnosť nákazy, najmä zápalu pľúc, ktorý býva v tomto prípade smrteľný. Niekomu zase zlyhá srdcovocievny systém, ľadviny alebo pečeň. Doba choroby je individuálna, ale pohybuje sa v rozpätí 4 až 12 rokov, ale niekedy žijú pacienti aj viac ako 20 rokov.

Poznáme dve formy Alzheimerovej choroby. Častejšie postihuje vyššie vekové kategórie, ale sú, žiaľ, tragické prípady ľudí krátko po 45. roku života. A ešte jeden zaujímavý fakt - táto choroba je častejšie problémom ženskej populácie.

Keď lieči láskavosť a trpezlivosť

Pre ľudí s Alzheimerovou chorobou je dôležitá trpezlivá komunikácia. Veľmi citlivo reagujú na zvýšený hlas či podráždenosť a ak na nich niekto pravidelne kričí, stav sa im zhoršuje. Treba preto s nimi hovoriť pokojným, láskavým tónom. Aj keď celkom nedešifrujú situáciu, cítia blízkosť človeka, ktorý im chce pomôcť. Či už zdravotnícky personál alebo rodina.

Človeka s touto diagnózou treba neustále usmerňovať, aby zvládal bežné úkony. Nie je správne pacienta izolovať, psychika potom odchádza rýchlejšie, je preto naopak nevyhnutné brať ho medzi ľudí, do prírody, na rodinné posedenia. Odporúča sa tiež opakovane si spoločne zalistovať v rodinnom albume a starými fotografiami pripomínať pacientovi ľudí i konkrétne situácie z minulosti. Zdravotníci sa okrem pacienta venujú aj členom rodiny. Snažia sa ich edukovať, aby dokázali svojím prístupom čo najviac predĺžiť fázu, keď je alzheimerik ešte mobilný a funguje mu aspoň dlhodobá pamäť, takže si v istých momentoch uvedomuje svoju náležitosť ku konkrétnej rodine.

Trpí celá rodina

Je to ťažká choroba hlavne pre okolie pacienta, s ktorým vlastne ochorie celá rodina. Pre príbuzných je psychicky veľmi náročné sledovať, ako otec či manželka stráca životnú silu. A zvádzať denne boj pri hygiene, jedle či iných činnostiach je zase veľmi vyčerpávajúce. Často to musia zvládať životní partneri, ktorí sami mávajú rôzne zdravotné problémy a nie sú už najmladší. Reálne ich preto ohrozujú depresie. A keď chorého umiestnia do ústavu, majú zase výčitky a chronickým stresom si likvidujú imunitu svojho organizmu. Najskôr im však na podobné zariadenie, ktoré nie je lacné, chýbajú finančné prostriedky, a tak sa s Alzheimerovou chorobou trápia spolu s pacientom v domácom prostredí.

O Alzheimerovej chorobe

  • predstavuje úbytok nervových buniek, čo spôsobuje zhoršenie funkcií mozgu
  • hlavným faktorom rozvoja ochorenia je vek, najviac postihuje starých ľudí
  • častejšie ňou trpia ženy ako muži
  • príčinou môže byť výskyt ochorenia v rodine čiže genetické dispozície
  • môže sa vyvinúť ako dôsledok vážneho alebo opakovaných úrazov hlavy
  • rizikovým faktorom môže byť škodlivosť životného prostredia, hlavne zvýšený výskyt kovov, napríklad hliníka a oslabenie imunitného systému
  • predchádzať ochoreniu môžeme bohatým duševným životom, učením nových jazykov či počítačových programov, intenzívnym čítaním a lúštením krížoviek a rébusov, skladaním puzzle a podobne.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com