Prečo je marec mesiacom knihy?

27.02.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Každoročne nás médiá upozornia, že marec je mesiacom knihy a preto sa kalendár zahusťuje akciami viacerých vydavateľstiev i konkrétnych autorov, ktorých cieľom je upriamiť oprávnenú pozornosť na čítanie kvalitnej literatúry. Málokto však vie, kedy a prečo sa táto tradícia začala.

Treba sa vrátiť viac ako polstoročie dozadu, lebo táto zaujímavá myšlienka zasvätiť prvý jarný mesiac práve knihe skrsla ešte v roku 1955 v bývalom Československu. Cieľom bola podpora trvalého záujmu o čítanie. A to nielen u dospelých, ale i u detí, pre ktoré je z hľadiska duševného vývoja a hodnotového systému veľmi dôležitá rozprávka i ďalšie diela kvalitných spisovateľov.

Odkaz Mateja Hrebendu

Marcová tradícia vznikla zároveň na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, výnimočnej osobnosti slovenskej minulosti, ktorá zobúdzala jednoduchých Slovákov a motivovala ich siahať po knihe. Hrebenda bol pôvodne učiteľ a dokonca autor zbierky básní, časom však strácal zrak. Paradoxne práve on, ktorý tak miloval literatúru. Čítať nové diela známych autorov mu napokon museli iní. No lásku k písanému slovu povýšil na šírenie kultúry a osvety. Knihy zbieral, často zachraňoval pred zničením, ale kupoval aj nové od vydavateľov a potom na svojich cestách po slovenských jarmokoch a trhoch predával. Vrátane obľúbených kalendárov. Zároveň zbieral národné piesne, príslovia a porekadlá, ktoré vyšli v zborníku, a tiež sa zaslúžil o vznik viacerých knižníc. Napriek hendikepu dokázal Matej Hrebenda priniesť nádejnejšiu atmosféru modernejšej doby, než bola tvrdá realita života prostých ľudí na Slovensku v 19. storočí. Ich uvedomenie rástlo aj vďaka múdrym slovám z kníh od Mateja Hrebendu.

Súčasné trendy verzus kniha

Možno by sa zdalo, že moderné technológie, ktoré vtrhli v posledných asi dvadsiatich rokoch do našich životov, budú neporaziteľnou konkurenciou tlačenému slovu. A napriek tomu, že mnohí podliehajú čaru kozmicky rýchlemu internetu a nechajú sa lapiť do sociálych sietí, kniha ešte stále svoje čaro nestratila. Je to však o výbere. I o tradíciách konkrétnych rodín. Sú také, v ktorých sa kupujú deťom rozprávky pri každej príležitosti a rovnako sa obdarúvajú dospelí a všetky vekové kategórie milujú svoje chvíle s obľúbenými autormi. No sú aj také, ktorým doma chýba knižnica s výnimkou poličky s pár kuchárkami a cestopismi. Možno by potrebovali, aby na ich dvere zaklopal Matej Hrebenda.


Poznámka: Do mesiaca knihy zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa organizuje posledný marcový týždeň. Vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com