Potravinová zbierka

18.02.2024

AKTUALITY    Každý šiesty obyvateľ Slovenska je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením, celkovo ide o 888 000 ľudí. Vyplýva to z najnovších informácií Štatistického úradu SR. Tým najzraniteľnejším pomáha denne množstvo organizácií s rôznym zameraním. Najčastejšie ide o pomoc pre týrané matky s deťmi, seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, sociálne slabšie rodiny či osoby bez domova.

Na to, aby dobrovoľníci dokázali pomáhať, potrebujú podporu mnohých dobrých ľudí a najlepšie pravidelnú podporu. Preto sa Lidl rozhodol zorganizovať potravinovú zbierku "Podeľ sa a pomôž", ktorá týždeň čo týždeň pomáha takmer stovke rôznych regionálnych organizácii naprieč celým Slovenskom. Ako sa sami niektorí vyjadrili:

Matky s deťmi, ktoré prichádzajú do nášho zariadenia majú zvyčajne veľmi málo financií a často sú bez práce. Potravinová pomoc im v začiatku pomáha odbúrať stres o svoju existenciu, kým sa im podarí vyriešiť najväčšie problémy, ktoré prežívajú. Okrem klientov, ktorí bývajú v našom zariadení, pomáhame cca 30-tim rodinám, ktoré prekonávajú rôzne životné ťažkosti, a delíme sa s piatimi útulkami v blízkom okolí. Celý projekt morálne podporuje nielen danú komunitu, ale aj sociálnych pracovníkov, ktorí sa núdznym rodinám venujú.

Azylový dom Tamara v Trnave, PhDr. Andrea Tóthová.

Projekt potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž patrí k najefektívnejším projektom pomoci. Do tejto zbierky sa môže zapojiť každý ,kto má chuť pomáhať, kedy chce , kto chce , aby sa zbierka účelovo dostala k tým ,ktorí to najviac potrebujú. V našej organizácii DORKA v Košiciach, Zvolene a v Ružomberku sme toho zárukou, že ju dostanú rodiny s deťmi a mladí dospelí, ktorí sú u nás po ukončení náhradnej starostlivosti. Sú to ľudia najviac ohrození chudobou a bezdomovectvom, ktorí si často nedokážu zabezpečiť základné životné potreby.

Dorka, n.o., Ing. Jolana Šuleková.

OZ Za dôstojný život so sídlom v Lučenci ďakuje všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sa rozhodli darovať potraviny v rámci akcie Podeľ sa a pomôž. Vo frekvencii jedenkrát týždenne naši zamestnanci v predajni vyzdvihli trvanlivé potraviny, ktoré sme použili pre deti umiestnené v Centre pre deti a rodinu – Detský domov Margarétka kde máme umiestnených 40 detí a darovaný tovar mali ako prilepšenie k stravnej jednotke.

OZ Za dôstojný život, PhDr. Zdenka Kotrasová.

Sme sociálne zariadenie krízovej intervencie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii. Okrem sociálnej, psychologickej a duchovnej formy pomoci im poskytujeme aj materiálnu pomoc, napríklad aj formou potravín, ktoré pochádzajú z potravinovej zbierky ,,Podeľ sa a pomôž". Potraviny, ktoré klientky dostanú z tejto zbierky sú častokrát ich jedinou formou obživy. Vieme sami, aká je situácia v mnohých rodinách náročná a nie každý si môže dovoliť podeliť sa aj s ostatnými. Pre niektorých ľudí sú plné nákupné košíky samozrejmosť, no my pracujeme s rodinami, ktoré si musia veľmi dobre rozmyslieť, čo do nákupného košíka môžu vložiť. Vážime si každú vec, ktorú nám darujete.

DEBORA útulok pre matky s deťmi Banská Bystrica, Mgr. Edita Palečková.

Potravinová zbierka "Podeľ sa a pomôž" stojí na troch základných pilieroch: pomoc treba poskytovať pravidelne, podpora zostáva v regióne a každá pomoc sa počíta, hoci aj drobná. "Aspoň raz za rok k nám zavíta takmer každá domácnosť, mnoho z nich pravidelne. Naše predajne sa nachádzajú takmer v každom meste na Slovensku, vo viacerých ich máme hneď niekoľko. Máme pravidelný kontakt s veľkým množstvom zákazníkov a sme ich dobrým susedom. Preto sme pred troma rokmi spustili projekt Podeľ sa a pomôž, v ktorom podporujeme lokálne organizácie pomáhajúce núdznym vďaka drobným darom našich zákazníkov. Krása projektu spočíva v tom, že zapojiť sa môže naozaj každý či už len jednou čokoládkou alebo vrecúškom špagiet, aj takáto pomoc má obrovský zmysel," vysvetlila Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty v Lidl Slovenská republika.

V rámci projektu má každá zo 164 Lidl predajní na Slovensku určenú konkrétnu organizáciu, ktorú podporuje. Za pokladnicami sa nachádza špeciálna označená nádoba, do ktorej môžu zákazníci venovať časť svojho nákupu. Zamestnanci danej organizácie si v pravidelných intervaloch tovar prevezmú a rozdelia ho medzi svojich klientov. Lidl podporuje organizácie darčekovými kartami. "Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 2 000 ton trvanlivých potravín v hodnote viac ako 2 000 000 eur. Vďaka tomuto projektu získava pravidelnú podporu 20 000 ľudí," doplnila Z. Sobotová.

O priebežnom výsledku "Podeľ sa a pomôž" a podpore pre konkrétnu organizáciu informuje Lidl priamo v predajniach. S cieľom uľahčiť zákazníkom výber vhodných produktov označil diskont po porade s organizáciami desiatky výrobkov špeciálnymi cenovkami. Vizuál projektu sa nachádza napr. aj na obaloch trvanlivých mliek Pilos.


redakcia Doma a Rada, FOTO: archív