Poriadok aj pred dverami bytu

17.02.2024

DOMÁCNOSŤ - UPRATOVANIE A ÚDRŽBA    V interiéri sme dôslední. Upratujeme, čistíme, pravidelne chodíme vyhodiť odpadky do kontajnera. Všetko funguje perfektne po hranice vlastného prahu. No ak bývame v bytovom dome alebo v paneláku, mali by sme si vidieť ďalej od špičky vlastného nosa. Pretože ľahostajnosť k bezprostrednému okoliu nášho malého kráľovstva môže znepríjemniť život aj nám samotným. Ako si udržať čisté prostredie aj na sídlisku?

  • Starajme sa aj o priestory mimo nášho vlastného bytu a doslova si pravidelne zametajme pred vlastným prahom.
  • Nedávajme pred vchodové dvere igelitové vrece plné zvyškov potravín, z ktorého sa už šíria nepríjemné pachy, ale zanesme ho hneď do kontajnera.
  • Nenechávajme na medziposchodí neprehľadné množstvo škatúľ, kusov starého nábytku a prepraviek, pre ktoré sa nedá udržiavať kvalitne poriadok v spoločných priestoroch bytovky. Stará špina môže byť ideálnym prostredím pre rôzny hmyz, napríklad ploštice.
  • Neprepchávajme schodište radmi črepníkov s rastlinami. Okrem rizika úrazu ponáhľajúcich sa susedov vytvárame aj ideálne podmienky na množenie múch, ktorých larvy sa v pôde často vyskytujú.
  • Nezabúdajme na pivnicu, kde sa v neudržiavanom znečistenom prostredí môžu vyskytovať najmä roztoče, ploštice a tiež šváby, ktoré sa kŕmia zásobami zemiakov a zeleninovej úrody zo záhradky.
  • Neignorujme v okolí kontajnerov popadané odpadky, ktoré budú priťahovať už väčšiu a nebezpečnejšiu háveď – potkany. Môžu byť zdrojom nákazy a bývajú neraz agresívne.
  • Nenosme si škodcov domov. Jedným zo zdrojov môže byť batožina, s ktorou sme sa vrátili z dovolenky, kam sme sa transportovali lietadlom. Treba ju dobre prehliadnuť a pred umiestnením do skrine či šatníka vyčistiť. Druhým rizikom sú obaly nového nábytku, ktorý predtým pobudol istý čas v nedostatočne udržiavanom sklade. Radšej ho hneď zlikvidujme a nábytok povysávajme alebo namokro utrime, aby sme o krátky čas nemuseli doma riešiť problém napríklad s plošticami.


Poznámka: Ako prevenciu pred hlodavcami môžeme používať pasce, ale pri premnožení hmyzu či iného druhu škodcov treba čo najskôr zavolať profesionálnych deratizérov.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com