Po povodni hrozia zdravotné problémy

07.06.2024

ZDRAVIE A KRÁSA - ZDRAVÉ BÝVANIE   V posledných rokoch sa rapídne zvyšuje počet domácností, ktoré boli postihnuté povodňou. Nevylievajú sa len rieky, ale aj potoky a vyplavujú celé ulice, ba i obce. Ich obyvatelia nebojujú iba s vodným živlom, ale musia často prekonávať vážne zdravotné riziká.

Pri povodni berie silný prúd vody všetko, či jej príde do cesty. A zatiaľ čo obyvatelia miest mávajú zatopené pivnice a kanalizáciu, poškodené autá zaparkované pred panelákmi a možno znehodnotený tovar miestneho obchodu, ľudia na vidieku touto situáciou trpia ešte viac. Voda berie zariadenie domu, ničí zásoby pivníc, ale zároveň zmätie krmivo i samotné hospodárske zvieratá, a navyše aj skládky kompostu či hnojiva a obsah žúmp.

A tu nastáva prvý základný problém. Na povrch takto preniknú toxické splašky a v priebehu niekoľkých minút môže byť prúdom stoky pitná voda kontaminovaná. Dezinfekcia studne je potom náročná procedúra, ktorá si vyžaduje profesionálny prístup odborníkov, ale aj obyvatelia musia dodržiavať zásady ochrany, aby nevznikla šíriaca sa epidémia. Rovnako radikálne sa musí riešiť aj problém s uhynutými zvieratami, ktoré sa nesmú zakopávať do zeme, ale pod dohľadom veterinárnej služby nechať zlikvidovať v spaľovni. A nasledujúce týždne by mali byť všetci ľudia z oblastí postihnutých povodňou veľmi opatrní aj v súvislosti s ďalšími možnými ťažkosťami.

Aké zdravotné ťažkosti ohrozujú obyvateľov vytopených obcí?

  • po kontakte s kontaminovanou vodou infekcie rán, zápaly očných spojiviek, uší, nosa a hrdla
  • pre kontaminovanie zdrojov pitnej vody fekáliami hnačkové ochorenia vyvolané baktériami a vírusmi
  • pri nedostatočnej hygiene epidémie ako brušný týfus, hepatitída typu A a leptospiróza spojená s horúčkami a bolesťami hlavy, pri ktorej hrozí poškodenie obličiek, pečene a mozgu
  • pre premnoženie komárov vo vlhkom prostredí prenos nebezpečných ochorení, ako je dirofilarióza, ktorú spôsobuje parazit nebezpečný pre cievny systém a srdce, prejavuje sa bolesťou svalov, opuchom lymfatických uzlín a kožnými vyrážkami na trupe
  • pre tvorbu plesní v nasledujúcich mesiacoch zhoršenie zdravotného stavu alergikov a vývoj ochorení dýchacieho systému
  • pre znečistenie zásob otrava kontaminovanými potravinami, preto treba všetko zlikvidovať okrem potravín hermeticky zatvorených v zaváracích pohároch, plechovkách alebo v plastových obaloch, problémom môžu byť aj zmrazené potraviny, ktoré zmenia farbu, arómu alebo konzistenciu, a tiež zelenina alebo niektoré druhy ovocia, ktoré boli znečistenou vodou zaplavené dlhšie.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com