Mamy si to zaslúžia

10.05.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Mamy majú v druhú májovú nedeľu svoj sviatok. Tešiť sa na narodenie dieťatka, nachádzanie zmyslu života, radosť, zodpovednosť, obetavosť, obavy, pocity šťastia, strach, hrdosť, to všetko patrí k životu každej ženy, ktorá sa stane matkou. Teda takmer každej. Nečesť výnimkám. 

Väčšina žien však berie túto doživotnú úlohu so všetkou vážnosťou, ktorá príchod nového človiečika, snaha vytvoriť mu podmienky pre pekné spomienky na detstvo i výchova nepoškvrnenej dušičky až k zdarnej dospelosti, vyžaduje. Všetci, ktorí si uvedomujú množstvo energie, ktoré ich mamy na vymodelovanie hotového človeka vynakladajú, i lásky, ktorú ochotne so srdcom na dlani ponúkajú, majú v najbližšiu nedeľu príležitosť poďakovať sa. Nežným prejavom vďaky, milým darčekom, časom, ktorý so svojou mamou strávia. Hoci ona si zaslúži v skutočnosti omnoho viac, ako iba jeden oficiálny sviatok.

Históriu písal už starovek

Korene tohto sviatku siahajú až do staroveku. Gréci zvykli už 250 rokom pred narodením Krista oslavovať tri dni v marci sviatok matiek na počesť bohyne Rhey ako matky všetkých bohov. Nerobili to však okázalo, boli to skôr súkromné rodinné sviatky. Rimania mali zase sviatok Matronalia zasvätený bohyni Juno. Anglicko si tento sviatok osvojilo v 17. storočí, mal však sociálnu príchuť. V tom čase pracovali aj deti alebo mladí ľudia a to od rána do večera bez nároku na voľný čas. Mnohí si ako služobníctvo našli prácu na vzdialených panstvách a len príležitostne dostali šancu navštíviť rodinu a doniesť drobné darčeky. Jednou sa stala aj štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu, ktorá sa napokon pretavila do nedele matiek.

Zásluha Američaniek

Na vyhlásení novodobého sviatku mala podiel Američanka Anna Marie Jarvisová, matka 11 detí, ktorá takýto hold všetkým matkám sveta vrátane vlastnej koncom 19. storočia iniciovala. V jej šľapajach pokračovala aj jej dcéra a kongres napokon v roku 1914 definoval druhú májovú nedeľu ako Deň matiek a tiež ako celoamerický národný sviatok. Okrem pozdravov a blahoželaní dostali mamy v tento deň ešte jeden krajší darček – nemuseli nič robiť, starosť o domácnosť i kuchyňu prevzali dočasne deti, oni len oddychovali a nechali sa obsluhovať.

Sviatok matiek vo svete

Do európskych tradícií sa zakomponoval v roku 1917 vďaka Švajčiarok, jeho tradíciu v Čechách po 1. svetovej vojne rozvíjala najmä manželka prezidenta Masaryka Alica. V druhej polovici 20. storočia sa v krajinách socialistického bloku tomuto sviatku veľmi neprialo, ako Fénix z popola vyšiel až po roku 1989. Zaujímavé je, že sviatok matiek sa nepripomína všade rovnako. Napríklad v Argentíne ho oslavujú v septembri a v Španielsku a Portugalsku dokonca až v decembri. V Škótsku naopak ponúkajú obchody množstvo darčekov pre mamičky už v marci. Najzákladnejším vybavením gratulantov sú pohľadnice s veršovanými želaniami. V Anglicku sa zvykne rodina v tento deň zmobilizovať a pripraviť pre mamu špeciálny obed a vo Fínsku jej donesú raňajky rovno do postele.


redakcia doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net