Majálesy sú všeobecne obľúbené

30.04.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Majáles si automaticky spájame s optimisticky ladenou veselicou, ktorá patrí skôr k mladej generácii a študentom. Majáles nie je výmyslom modernej doby, ale štýl zábavy vlastný aj starovekým národom. Tento pojem poznali aj obyvatelia Rímskej ríše, pôvodne to bol dokonca starý pohanský sviatok.

Majáles bol súčasťou života hlavne mestskej populácie, pretože v ďalších storočiach súvisel hlavne so životom na stredných a vysokých školách. Veď neviazaná roztopašná zábava je blízka skôr mladosti, možno aj trochu sebavedomej, a k tej práve študenti, bezpochyby, vždy patrili.

V minulosti majálesy zakazovali

Tradícia študentských majálesov sa rozvíjala od 15. storočia, keď v Európe začalo pribúdať stále viac univerzít. V 18. storočí napríklad študenti stredných škôl dostali deň školského voľna a zvykli sa so svojím učiteľom pod školskou vlajkou vybrať do prírody, kde si schuti zaspievali. Neskôr boli majálesy na školách zakázané, pretože dôstojní riaditelia a starosvetskí pedagógovia ich považovali za prejav voľnomyšlienkárstva. Vysokoškoláci napriek tomu vychádzali do ulíc a provokovali jeho obyvateľov neviazanou veselosťou. Navyše boli oblečení v šatách s príchuťou recesie. Súčasťou tohto vlasteneckého sviatku, ako ho zvykli chápať súčasníci 19. storočia, bola voľba Kráľa majálesu.

Nová doba nebola lepšia

V druhej polovici minulého storočia boli majálesy vnímané ako ideologicky nevhodné, mladí si však hľadali menej nápadné formy buričstva a tento sviatok oslavovali skryto pod kepienkom rôznych diskoték pred internátmi a koncertmi živých kapiel. Po revolúcii sa vo viacerých mestách rozvila tradícia majálesov ako ľudovej zábavy a prejavu radosti z príchodu mája, asi najpríjemnejšieho zo všetkých mesiacov roka. Ich súčasťou bývajú koncerty hudobných skupín, športové súťaže pre veľkých i malých, stánky s pohostením a prezentácia výrobcov originálnych hračiek, dekorácií, šperkov a doplnkov. Napríklad v hlavnom meste v Bratislave trvá toto podujatie niekoľko dní. V českých mestách zvyknú začiatkom mája zorganizovať sprievod masiek po meste a prezentáciu schopností mladých ľudí a deň zavŕšia koncertom kapiel a zábavou mládeže až do ranných hodín. V Česku si totiž majáles drží ešte stále status najmä študentského sviatku.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com