Druhá šanca pre odpad

14.03.2024

DOMÁCNOSŤ - AKO UŠETRIŤ    Recyklácia je nová príležitosť pre využitie materiálu, ktorý už my nepotrebujeme. Vyhadzovať predmety do špeciálnych kontajnerov treba preto s rozumom. Aspoň niekoľko zásad, ktoré uľahčia spracovateľom ich energiu a náklady.

  • Noviny, časopisy a papier všeobecne skladujeme nepokrčený, papierové lepenky a kartóny úsporne poskladáme.
  • Plastové fľaše odhadzujeme bez uzáverov do špeciálnych kontajnerov, kam patria aj igelitové vrecká a tašky, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov.
  • Osve odkladáme aj fóliové obaly z jedál alebo plechovky, drôty a menšie kovové predmety, batérie do spotrebičov však odnášame do zberných miest.
  • Sklenené poháre odhadzujeme zbavené štítkov, no žiarovky, porcelán, keramika, drôtené sklo i zrkadlá sa recyklujú zvlášť.
  • Odevy, ktoré zaberú veľa miesta, radšej odnesieme do charity.
  • Knihy nepatria medzi odpad, predáme ich preto do antikvariátu alebo darujeme mestskej knižnici či detskému domovu, nemocnici, dokonca aj na niektorých kúpaliskách požičiavajú tlač a knihy.
  • Zvyšky jedál radšej spracujeme v komposte, ak máme dom alebo známych so záhradou.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com