Dom alebo byt? Veľká dilema

24.02.2024

HARMÓNIA - IDEÁLNY PRIESTOR    Bývať radšej vo vlastnom dome na vidieku, ktorý umocní pocit slobody, alebo si užívať komfort bytu v meste? Tú otázku si kladie každý, kto plánuje nové bývanie a nemá celkom jasno, ktorá alternatíva je lepšia. Pozrime sa detailnejšie na výhody i nevýhody oboch typov bývania.

Vlastný dom na vidieku

Plusy:

 • nezávislosť, pocit slobody vo vlastnom hrade, kde si určujeme pravidlá sami a môžeme si pustiť hudbu z reproduktorov bez toho, aby sme rušili susedov cez panel
 • zároveň nie sme nikým iným rušení ani my, čo umocňuje pocit súkromia i bezpečnosti
 • zdravší životný štýl, aj upravená záhrada s možným bazénom ako súčasť pozemku vie život skutočne spríjemniť
 • v prípade pohodových susedov rozvíjanie príjemných stretnutí pri ohníku, pri grilovačke, pri vínku či pri zabíjačke
 • blízkosť lesa, prírody, kde možno rozvíjať športové aktivity
 • pomalšie, pokojnejšie tempo životného štýlu, ktoré menej stresuje
 • lepšie podmienky pre výchovu najmä menších detí, ktoré majú viac príležitostí pre pohyb dokonca aj v čase, keď si rodič stíha prácu v dome alebo v záhrade
 • ideálne možnosti pre milovníkov zvierat, ale aj ich pre domácich miláčikov než v tesnom prostredí bytu
 • väčšia príležitosť pre rozvíjanie rôznych hobby, ako je záhradníčenie alebo kutilské aktivity v garáži či v dielni
 • šanca na šetrenie, pretože časť potravín sa dá nahradiť vlastnou produkciou, či už pestovaním zeleniny a ovocia alebo chovom drobných hospodárskych zvierat
 • spolupatričnosť obyvateľov, takže aj osamelý človek môže ľahko udržiavať kontakty a komunikáciu s okolím.

Mínusy:

 • málo pracovných príležitostí i slabý výber školských zariadení, preto treba akceptovať denné cestovanie do práce, a u väčších detí aj do školy a do záujmových krúžkov
 • strata anonymity, pretože na dedine si ľudia zvyknú pozerať navzájom doslova do hrncov, a treba často veľmi zvažovať, či nejakým správaním alebo vyhlásením neporušíme princípy života miestnych spoluobčanov, a niekomu môže prekážať aj aktivita miestnych klebetníc, ktoré ostro sledujú novinky a zmeny za každým plotom
 • menšie možnosti kultúrnych aktivít a spoločenského života
 • najčastejšie prítomnosť jedného praktického lekára, a prípadne aj zubára, za ostatnými odborníkmi a do nemocnice treba cestovať do mesta
 • komplikácie pri vybavovaní úradných záležitostí alebo návštevy banky
 • limitovaná infraštruktúra medzimestských spojov
 • obmedzená ponuka tovaru v niekoľkých malých obchodoch
 • väčší priestor vyžaduje aj viac práce na údržbe domu aj interiéru, v prípade poschodového domu si treba preto činnosti zracionalizovať, aby chodenie po schodoch príliš nevyčerpávalo, alebo sa rovno rozhodnúť pre prízemný bungalov
 • veľký dom, ktorý sa zdá byť najprv výhodou, sa po odchode dospelých detí, ktoré sa chcú osamostatniť, zvykne meniť na príliš veľký priestor, v ktorom sa dvaja ľudia potom trochu strácajú
 • finančná zodpovednosť za údržbu domu, ktorá môže byť obrovskou nevýhodou najmä v kritických situáciách, akou je povodeň, preto treba mať dom poistený a navyše je lepšie podmienky prostredia dôsledne analyzovať ešte pred kúpou.

Byt v mestskom paneláku

Plusy:

 • pestrý pracovný trh a dostatok príležitostí nájsť si aj po strate práce novú
 • veľký výber škôl a možností na rozvíjanie talentu a schopností dieťaťa
 • množstvo príležitostí na kultúrne vyžitie
 • bohatá ponuka obchodov a služieb, ktoré uľahčujú život
 • dostupnosť bánk a všetkých úradov
 • komplexná sieť zdravotníckych zariadení
 • množstvo príležitostí na športové vyžitie v špeciálnych zariadeniach
 • blízkosť veľkých obchodných centier s obchodmi, kinom, športovým centrom a detskými kútikmi, kde sa dá tráviť čas aj v zlom počasí a absolvovať tu nákup, obed i zábavu (nesmie sa to však preháňať)
 • anonymita, ktorá v únosnej miere je pre mnohých veľmi príjemná, ak majú svoj okruh priateľov a kontakt so susedmi redukujú na slušné pozdravenie
 • zlepšovanie podmienok bývania vďaka zatepleniu bytového domu i výmeny okien, balkónov či výťahov a rozdelenie splácania úveru medzi všetkých majiteľov bytov, odporúča sa však pre prípad možnej katastrofy (požiar) mať svoj byt v každom prípade poistený.

Mínusy:

 • hlučné a znečistené životné prostredie
 • rýchle a stresujúce tempo života v meste
 • rušenie zo strany susedov, ktoré niekedy prechádza až do stresujúcej situácie, ak niekto od vedľa často búcha, kričí, púšťa nahlas televízor alebo organizuje žúry
 • obavy rodičov o deti, najmä menšie, ktoré sa môžu ísť vybehať na dvor len pod dozorom dospelých
 • vyššia miera kriminality najmä v exponovaných častiach s vyšším výskytom problematických spoluobčanov
 • finančne náročnejší život nielen pre vysokú cenu bytov a výšku poplatkov za bývanie, ale aj pre úplnú odkázanosť na obchod v súvislosti s potravinami
 • ľahostajnosť okolia, ktorá môže viesť k izolovanosti a k pocitu osamelosti najmä u starších ľudí - typická atmosféra najmä vo veľkých a vysokých panelákoch s množstvom bytov, kde už každý pomaly stráca prehľad, kto je majiteľ a kto nový podnájomník.


Poznámka: Každá alternatíva má svoje pre aj proti. Závisí od každého, čo je pre neho najpodstatnejšie, aký typ života preferuje. Slovensko je vnímané ako urbanizovaná spoločnosť, pretože až 57 percent obyvateľov žije v mestách, zvyšok obýva dediny a obce. Napriek miernej prevahe mesta, čo je z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie a pracovných príležitostí logické, je tento duel dosť vyrovnaný.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com