Búrky sa nebojme, ale...

08.06.2024

DOMÁCNOSŤ - BEZPEČNOSŤ A POISTENIE    ...nepodceňujme jej riziká. Meteorológovia varujú. Po extrémnom teple sa blíži chladnejšia vlna, ktorá so sebou prináša silné vetry a dažde spojené dokonca s možným krupobitím. Aj keď sa v domácom prostredí, či už v dome alebo v byte, cítime bezpečne, mali by sme urobiť na ochranu pár dôležitých úkonov. Ktoré sú to?

Preventívne opatrenia

 • Počas nečasu zostaňme doma.
 • Pozatvárajme všetky okná a dvere, ak sme majiteľmi domu, nezabudnime aj na dvere garáže, dielne, letnej kuchyne či kôlne.
 • Zo záhrady pozbierajme nábytok, bicykle a zabudnuté náradie, všetko predmety, ktoré by mohli pri silnom vetre poškodiť nekontrolovaným pohybom okná alebo i dom.
 • Skontrolujme, či na streche nie sú nejaké škridle uvoľnené, po uvoľnení môžu niečo poškodiť alebo byť príčinou zatekania vody do domu.
 • Keď už je búrka na dosah a počujeme vzdialené hrmenie, mali by sme odpojiť televízor i počítač a ostatné prijímače od elektrickej siete. V extrémnych prípadoch hrozí, že blesk zasiahne elektrické vedenie a zapríčiní požiar, ktorý môže spôsobiť veľké škody.
 • Nachystajme si baterky alebo sviečky, ktoré sa nám zídu pri prerušení elektrického prúdu.
 • A napokon nezabudnime prichýliť aj svojho psa, hoci má na dvore pevnú búdu.

V aute s rozumom

Ak nás búrka s bleskami zastihne v aute, nemusíme hneď panikáriť, pretože každé auto (s výnimkou kabrioletov) je bezpečným miestom. Blesk, ktorý ho prípadne zasiahne, zostáva len na vonkajšom plášti karosérie. Napriek tomu je nutné urobiť pár základných krokov.

 • Auto radšej odstavme ku krajnici (nie však v blízkosti drôtov elektrického vedenia, ktoré by mohli počas víchrice spadnúť) a nesnažme sa počas smršti dostať čo najskôr domov. Je to skôr rýchla cesta k dopravnej nehode, lebo auto je pri silnom vetre ťažko ovládateľné.
 • Zavrime natesno všetky okná.
 • Vypnime rádio a stiahnime anténu a ak to stihneme, tak ju radšej odmontujme.
 • Radšej sa nedotýkajme kovových častí v interiéri auta.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com