Bláznivý deň vtákov

01.04.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Možno je len náhoda, že 1. apríl je nositeľom dvoch sviatkov. Ale deň, počas ktorého sú dovolené rôzne žartíky na úkor druhých, je zároveň aj sviatkom vtákov.

Medzinárodný deň vtáctva máme vďaka slovenskému prírodovedcovi Otovi Hermanovi, ktorý v roku 1900, teda za čias rakúsko-uhorskej monarchie, zasvätil prvý apríl tomuto zástupcovi zvieracej ríše. Deň nebol vybraný náhodou, ale ako upozornenie na obdobie, keď sa vracajú sťahovavé vtáky. Dodnes je 1. apríl dobrou príležitosťou na zintenzívnenie činnosti členov spoločnosti pre ochranu vtáctva, ktorí prílety rôznych druhov vtákov sledujú. Zároveň sa zvyknú organizovať aj rôzne akcie, na ktorých sa o problematike ochrany vtáctva informuje široká verejnosť.

Od roku 1996 je na podnet americkej organizácie Playfair 1. apríl aj Medzinárodným dňom zábavy v práci. Hlavnou myšlienkou bolo priniesť do pracovného prostredia hravý prístup a formou humoru pozitívne ovplyvniť vzťahy kolegov, ale aj prispieť k tvorivosti, vyššej výkonnosti i k lepšiemu zdraviu zamestnancov, k čomu dobrá nálada určite pomáha.

Poznámka: Oficiálne bláznivý alebo pojašený prvý apríl dovoľuje režírovať komické situácie, ktoré druhých zaskočia. Vždy by však napokon mali skončiť spontánnym výbuchom smiechu všetkých zúčastnených strán. Dôležité preto je, aby nikoho neponižovali. A k morbídnym až krutým žartom patrí informácia o úmrtí blízkej osoby, ktorá je síce vzápätí popretá, ale niekoho môžu veľmi vystrašiť. Tém ľahšieho charakteru je predsa nadostač. Stačí zapojiť fantáziu a vymyslieť lapajstvo či fór, ktorý nikomu neblíži.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com