Harmónia - Sviatky a tradície

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Popolcová alebo škaredá streda vychádza každý rok inak. Tento pamätný deň je závislý od dátumu Veľkej noci, ktorý sa každý rok mení. Končí ňou fašiangové obdobie a začína sa 40-dňový pôst pred veľkonočnými sviatkami.

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Aj keď sa nám to ešte nemusí celkom zdať, jar je už za dverami. Hoci ešte zavretými. Dôkazom toho je aj tradičný sviatok Hromnice, ktoré u ľudí predstavovali symbol blížiaceho sa konca zimy. No zďaleka nie všetci vnímajú 2. február ako deň sviatočný a mnohí o ňom ani veľa nevedia.

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE Fašiangy sú obdobím, ktoré ohraničujú Traja králi a na druhom konci Popolcová streda. Sú súčasťou tradičných zvykov spojených s obradmi predjaria, ale aj s prijímaním nových učňov a tovarišov do remeselných cechov. Tento ceremoniál býval zavŕšený zábavou a veselým sprievodom v meste. Zvyšky týchto tradícií sa...