MAMINA


Deťom len vhodné potraviny a jedlá

Charakter stravovania detí je dôležitý. Ak dokážeme správne dokrmovať už dojča, vytvárame tak predpoklady pre jeho zdravý fyzický vývoj. Je treba vystihnúť vhodný čas, kedy mu k mlieku pridáme aj ďalšie potraviny. A aby sme aj neskôr dieťa motivovali ochotnejšie konzumovať výživnú zeleninu, mali by sme uplatniť viac fantázie pri varení a byť kreatívni aj pri servírovaní.Kontakt

magazín Doma a Rada