Harmónia - Stolovanie a etiketa

HARMÓNIA - STOLOVANIE A ETIKETA Možno na prvý pohľad sa zdá nepodstatné poznať špeciálne výrazy, ktoré používajú diplomati na recepciách. No etiketa je súčasťou našich životov, preto je fajn poznať význam slova digestiv alebo trumbler. Nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť.

HARMÓNIA - STOLOVANIE A ETIKETA Piť víno a pochutnávať si na syre, to je tak francúzske či talianske. Ba vlastne už svetové. Veď oceniť kombináciu dezertného moku a kvalitného výrobku z mlieka vie každý. Najmä, ak sa zvolí to správne duo. Či už budeme vyberať syr podľa obľúbenej sorty vína alebo naopak druh vína podriadime preferovanému typu syra,...

HARMÓNIA - STOLOVANIE A ETIKETA Už vás vytočila pasažierka v električke, ktorá všetkých ostatných obťažovala absolútne súkromnými informáciami? Alebo vás takmer porazilo, keď v lekárni extrémne zazvonil mobil zákazníka stojaceho v rade pred vami? Darmo, mobil je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a často užitočnou pomôckou, treba ho však používať...

Lexikón spoločenského správania

Nie je až tak nepodstatné poznať špeciálne výrazy diplomati na recepciách. No etiketa je súčasťou našich životov, preto je fajn poznať význam slova digestiv alebo trumbler. Nikdy neviete, kedy sa vám to môže zísť.