Hromnice – trochu zabudnutý sviatok?

28.01.2024

HARMÓNIA - SVIATKY A TRADÍCIE    Aj keď sa nám to ešte nemusí celkom zdať, jar je už za dverami. Hoci ešte zavretými. Dôkazom toho je aj tradičný sviatok Hromnice, ktoré u ľudí predstavovali symbol blížiaceho sa konca zimy. No zďaleka nie všetci vnímajú 2. február ako deň sviatočný a mnohí o ňom ani veľa nevedia.

Hromnice symbolizovali stret magickej zimnej a jarnej sily a nádejne evokovali príchod jari i návrat svetla, preto sa zvyklo aj hovoriť Na Hromnice o hodinu více. Aj keď bolo treba pretrpieť ešte pár týždňov chladu, vedelo sa, že zima je v polovici a bude sa pomaly už lámať do teplejších stupňov.


Mali svoje zvyklosti

S týmto sviatkom sa spájajú rôzne zvyky. K najznámejším kresťanským hromničným tradíciám patrí posväcovanie sviečok počas sviatočného obradu a obchádzanie kostola. Hromničné sviečky boli považované za ochranný prostriedok proti búrke a hromu, ktorý pomáhal zachovať úrodu, ľudské obydlia, domáce zvieratá a samozrejme samotných ľudí. Často ich zapaľovali pri umierajúcom, aby ho očistili od zlých síl a jemu sa tak ľahšie mohlo odchádzať na druhý svet. No pálenie sviečok malo pomáhať aj živých, aby sa zbavovali svojich hriechov. Takéto ponímanie sviatku súvisí so starými slovanskými zvykmi, podľa ktorých bol február zasvätený Perúnovi. Podľa starej mytológie vládcovi neba, ktorý sa prejavoval práve búrkami a bleskami. Podobné rituály nemali len Slovania, ale aj starí Kelti, ktorí zase uznávali Brigitu ako vládkyňu slnka a ohňa. Počas sviatku Oimelc, ktorý vychádza termínovo na naše Hromnice, zvykli zapaľovať ohne a čistiť ohniská a verili, že si tak očisťujú aj svoju dušu.

Ľudová pranostika

Hromnice boli navyše aj ľudovým pranostickým barometrom. Mráz a sneh zvestoval skorý príchod jari, teplé leto a hlavne dobrú úrodu. Pre potešenie všetkých netrpezlivých, ktorí sa už nevedia dočkať teplejšieho počasia, ponúkame pár prísloví. Sú výsledkom stáročnej skúsenosti o priebehu februárového počasia, ktoré pomaly, ale iste dáva zbohom mrazivým dňom.

  • Hromnice, zimy polovice.
  • Keď svetlo svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.
  • Prešli Hromnice, koniec sanice.


redakcia Doma a Rada, FOTO: pixabay.com