PRÍBEHY


(FOTO: goodfon)


Napísal sám život

15.04.2019 14:50

Keď nepochopíš, zatratíš ...

Príbehy  (bol raz jeden dom a plno ľudí žilo v ňom, dvere však zbytočne zamkýnali, keď na schodoch o seba vždy znovu zavadili)   (FOTO: pixabay)   Ani nestihla vytiahnuť poštu zo schránky, keď zhaslo vchodové svetlo. Nevelebila tmu, najmä teraz, keď každú chvíľu...

Celý článok

—————

24.03.2019 19:02

Bol som tu...

Príbehy (o mužovi, ktorý tu pobudol len krátko, ale svoju stopu zanechal)   (FOTO: pixabay)   Ľudia sa hnevali, ale Matúš za to nemohol. Kolieska na jeho káričke síce škrípali a otravovali okolie, ale vozík už dosluhoval, mal na dýchavičnosť nárok. A navyše, Matúš mal ten zvuk...

Celý článok

—————

19.02.2019 19:12

Omrvinky pomletého života

Príbehy (o žene, ktorá veľa brala a potom musela zaplatiť privysokú cenu)   (FOTO: pixabay)           Už zase nezažmúrila ani oko. Dnešná noc ako tie ostatné nepriniesli Renáte spánok. Unavená upadala do súmraku, aby čoskoro podráždená...

Celý článok

—————


Kontakt

magazín Doma a Rada


Citujeme klasikov

"Len silný donúti svoj osud, slabého donúti osud sám." (Konfucius)

"Povaha človeka je jeho osudom." (Cicero)

"Čo osud nedal, nemôže ani vziať." (Seneca)

"Osudom sa nazýva často súhrn chýb, ktorých sme sa v živote dopustili." (Herfort)

"Každý je svojím vlastným osudom, dedí minulosť a tvorí si vlastnú budúcnosť." (Čechov)

„Každý si určuje osud sám, ale i sám za to platí.“ (Eurípidés)

„Príbuzných nám uštedruje osud. Ešte šťastie, že priateľov si môžeme voliť sami.“ (Tuwim)

„Drž sa pravidla: nezúfaj v nešťastí, never šťastiu a maj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.“ (Seneca)

„Osud mieša karty, my hráme.“ (Schopenhauer)

„Každému, kto je účastníkom cudzieho osudu, je odňatá časť slobody z osudu vlastného.“ (Zweig)

„Stratený je ten, kto sa odovzdal svojmu osudu.“ (Rudel)