12.12.2012 11:51

Zdravotní asistenti v osadách

Aktuality

 

Rómska problematika má rôzne podoby. Okrem sociálneho aspektu poukazujú v posledných rokoch niektoré iniciatívy na veľký zdravotný problém súvisiaci s nízkou životnou úrovňou tejto komunity. Prítomnosť zdravotných asistentov čiže mediátorov sa ukázala už v uplynulom období ako užitočná a zmysluplná pomoc.

 

Na Slovensku žije až 130-tisíc ľudí, ktorých podmienky pre život ovplyvňujú negatívne ich zdravotný stav. Ide hlavne o obyvateľov segregovaných rómskych komunít. Nízky štandard osobnej i komunálnej hygieny, absencia kanalizácie a nedostatok pitnej vody sú príčinou šírenia infekčných ochorení, čo je problém, ktorý sa týka už celej spoločnosti, minimálne ostatných obyvateľov konkrétnych regiónov. Preto je v záujme celej spoločnosti, aby sa eliminovali zdroje možnej infekcie. Riešením je samozrejme zlepšovanie podmienok bývania Rómov, čo je však dlhodobý a ekonomicky náročný projekt. V tejto chvíli však situáciu zdravotného stavu Rómov pomáhajú riešiť terénni zdravotní asistenti.

 

Umierajú skôr

Chudoba a nevzdelanosť sa podpisujú pod zhoršujúci sa zdravotný stav Rómov. Dôvodom je aj nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti. Často si nemajú za čo kúpiť cestovný lístok do okresného mesta, kde ordinuje špeciálny lekár, matky nie sú informované o povinnom očkovaní batoliat a preventívna prehliadka je neznámy pojem, mnohí nenavštívia lekára i celé desaťročia. Výsledkom je vysoká úmrtnosť novorodencov, časté infekčné ochorenia detí i fakt, že Rómovia sa dožívajú nižšieho veku ako zvyšok populácie – muži zomierajú v 55 rokoch a rómske ženy v 59.

 

Pomáhajú mediátori

Problémom bola vždy aj komunikácia s rómskou komunitou. Väčšina reaguje na príchod lekára, sestričky alebo sociálnej pracovníčky nedôverčivo a odmietavo. Je to svojím spôsobom uzavretá spoločnosť so svojským pohľadom na život, ktorý má korene v tradíciách, preto si vyžaduje aj špecifický prístup. Riešením sa ukázali byť zdravotní asistenti. Väčšinou ide o samotných Rómov, ktorí absolvovali zdravotnícke vzdelanie formou odborných kurzov a prednášok, a ktorí si k ostatným obyvateľom osady vedia nájsť cestu ľahšie. Je veľmi dôležité, aby asistentom dôverovali. Pretože oni sú predĺženou rukou lekárov. Vďaka ich presviedčaniu a intenzívnej komunikácie sa zlepšuje zaočkovanosť detí k osadách i počet preventívnych prehliadok. Mediátori zdravia sú zároveň schopní poskytnúť prvú pomoc pri drobných nehodách alebo ťažkostiach, podať liek alebo zmerať tlak. Navyše organizujú aj upratovanie v okolí domov a spoločných priestorov v snahe znížiť riziko infekcie, najmä rôznych črevných ochorení a žltačky.

 

Nový partner

Už v roku 2003 sa začal pilotný projekt Zdravé komunity vďaka aktivity mimovládnej organizácie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Neskôr v rokoch  2007 až 2011 pracovalo v rómskych osadách 30 zdravotných asistentov, ktorých činnosť hradil rezort zdravotníctva. Napriek úsporným opatreniam títo ľudia bez nároku na odmenu pracovali ďalej. Aktuálne sa rozhodla podporiť tento plán i náročnú prácu asistentov v teréne farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline. Projekt bude prebiehať minimálne tri roky v 31 rómskych osadách v regiónoch Prešov, Poprad a Spišská Nová Ves i v lokalite Luník IX. v Košiciach. Je súčasťou nadnárodného projektu, ktorý pomáha riešiť problém zdravia Rómov nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, v Bulharsku a v Rumunsku.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.morguefile.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada