05.12.2014 05:17

Záložka do knihy...

Aktuality

 

... ako komunikačný prvok? Prečo nie? Tento symbol náruživých čitateľov sa stal prostredníkom na odštartovania komunikácie žiakov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia. Podpora čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov základných a stredných škôl boli cieľom troch projektov Slovenskej pedagogickej knižnice, do ktorých sav priebehu októbra zapojilo 1 219 škôl s celkovým počtom 168 832 žiakov.

Aby si obľúbili čítanie

Projekt „Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha“ sa realizoval už po piatykrát v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Jeho cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií mohli na záložkách ľubovoľnou technikou stvárniť motív svojej obľúbenej knihy. Ich výmena potom poslúžila ako komunikačný prostriedok na nadviazanie priateľských kontaktov a k poznávaniu slovenskej a českej literatúry medzi 411 partnerskými dvojicami, ktoré sa podarilo vytvoriť.

„Po odoslaní našich záložiek sa už môžeme tešiť, čo nám pošlú kamaráti zo Slovenska. A na čo je to dobré? V prvom rade k podpore čítania, potom k podpore eTwinningu, priateľstva medzi krajinami. Deti sa viac dozvedeli o našom najbližšom susedovi. Vo forme listov alebo elektronickej pošty si naďalej môžu dopisovať s kamarátmi na Slovensku“, konštatovala k úspechu projektu Irma Fendrichová zo Základnej školy v Obříství v Českej republike. K jej slovám sa pripojila aj Danka Sálusová zo ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej: „Vybraná téma nás milo potešila, keďže už prváčatám vštepujeme lásku ku knihe, hovoríme im o jej význame v živote každého z nás. Žiaci si svoju obľúbenú knihu priniesli do školy, a tak mali možnosť predstaviť ju nielen svojim spolužiakom, ale aj deťom z partnerskej Súkromnej základnej školy BESST v Trnave prostredníctvom svojej záložky.“

 

Aby si rozšírili obzor

Eleonóra Kopecká zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre sa so svojimi žiakmi zapojila do tretieho ročníka projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor“. Ako zhodnotila: „Tvorba záložiek bola oživením vyučovacej hodiny a čo je najpodstatnejšie je dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Potešením nám bola i veľmi dobrá komunikácia s partnerskou školou.“ Projekt celkovo spojil 8 585 žiakov na 128 stredných školách.

Aby zavítali do knižnice

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ bolo v poradí už desiatym ročníkom projektu, ktorý sa uskutočnil po záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zapojilo sa do neho 269 školských knižníc. Na základných i stredných školách ho propagovala Slovenská pedagogická knižnica, ale i ďalší partneri s cieľom zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu či k poznávaniu nového.

Ďalšie informácie, ako i vyhodnotenie projektov je dostupné na https://www.spgk.sk v časti aktuality.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada