13.12.2013 09:58

Zabodovali laboranti z Košíc

Aktuality

 

Držiteľ Fragnerovho pohára Nadácie Zentiva je už známy. Vzdelávací projekt Nadácie určený študentom stredných zdravotníckych škôl, odbor farmaceutický laborant, vyvrcholil včera slávnostným vyhlásením víťazov a odovzdaním ocenenia v podobe Fragnerovho pohára najúspešnejšej strednej zdravotníckej škole.

 

Výzvu v podobe vypracovania seminárnej práce na jednu z ôsmich zadaných tém prijalo všetkých 50 študentov, ktorí v októbri absolvovali vzdelávací seminár a workshop s názvom „Voľnopredajné lieky – Cesta k šetreniu verejných zdrojov“. Z nich potom odborná komisia zložená zo zástupcov Farmaceutickej fakulty UK, Health Policy Institute a Nadácie Zentiva vybrala 15 najlepších. Tí sa včera pred komisiu postavili osobne, aby svoje práce obhájili a zabojovali tak o atraktívnu odmenu, ktorá čakala len na 10 z nich.

 

Najlepší študenti

Výsledky vyhlásila odborná komisia krátko popoludní a na zaujímavú exkurziu do výrobného závodu Zentiva v Dolních Měcholupech v januári 2014 sa môžu tešiť: Kristína Šmajdová, Barbora Babičová, Dominika Strychová, Marcela Štofaníková, Gloria Laura Michalčíková, Dominik Danek, Aneta Hopocká, Natália Kosťová, Dominika Zelencová, Mária Paliderová. Spomedzi všetkých svoju radosť z výhry a účasti na vzdelávacom seminári vyjadrila Kristína Šmajdová zo SZŠ Košice (na obr.), ktorá za svoju seminárnu prácu získala najvyšší počet bodov: „Mám veľkú radosť, že som sa ocitla medzi víťazmi a na exkurziu sa už, samozrejme, veľmi teším. Aj napriek tomu, že si vypracovanie práce vyžadovalo dodatočné štúdium a prípravu, ktorej som sa musela venovať na úkor voľného času, bola to nenahraditeľná skúsenosť a získané vedomosti využijem pri ďalšom štúdiu a určite aj na  maturite.“

 

Najlepšia škola

Študenti však nebojovali len za seba, ale aj za svoju školu, a to v podobe Fragnerovho pohára. Nadácia totiž tento rok po prvýkrát udeľovala Fragmentov pohár, s ktorým získala víťazná škola grant vo výške 5000 eur určených na ďalšie vzdelávanie. Kritériom bol súčet bodov udelených za práce študentov. Najviac bodov nazbierala a víťazom sa stala stredná zdravotnícka škola SZŠ Košice: „Sme hrdí na našich študentov, že uspeli a výborne reprezentovali našu školu. Rovnako veľkú radosť máme aj z finančného grantu. Už teraz máme niekoľko alternatív, na ktoré by sme chceli peniaze použiť,“ uviedla na margo víťazstva zástupca školy RNDr. Erika Demjánová.

“Fragnerov pohár “ a šek na 5000 eur, určených na ďalšie vzdelávanie, si odniesla Stredná zdravotnícka škola v Košiciach.

 

Erudovaná posila pre zdravotníctvo

Úroveň prác a obhajoby študentov zhodnotil predseda Hodnotiacej komisie prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK v Bratislave veľmi pozitívne. „Osem tém, 49 seminárnych prác, asi 800 strán textu a obrázkov, ale aj originálne video a power point prezentácie sú výsledkom Fragnerovho pohára, organizovaného Nadáciou Zentiva. Kvantitatívne údaje mali vyjadriť objem, ale podstatná bola kvalita predložených prác. Farmaceutickí laboranti zo stredných zdravotníckych škôl od Bratislavy cez Trnavu, Trenčín, Banskú Bystricu až po Košice ukázali, že rastie nielen nová a odborne zdatná generácia, ale najviac aj vysoko erudovaná a vzdelaná posila radov zdravotníckych pracovníkov. Bez ohľadu na tému autori prác ukázali šírku rozhľadenosti v oblasti ich profesie, na ktorú sa pripravujú počas školy,“ skonštatoval.

Víťazov slávnostne ocenili profesor Viliam Foltán a Ing. Beáta Kujanová, správkyňa Nadácie Zentiva.

 

Akceptovali aj hlas študentov

Premiéru v tomto ročníku malo aj ďalšie ocenenie, tzv. „Študentský lajk“. Túto cenu udeľovali samotní študenti na základe svojho hlasovania. Víťazom sa stala Aneta Hopocká s prácou na tému „Návšteva lekára alebo nákup lieku bez lekárskeho predpisu“. „Študentský lajk je vlastne akousi cenou sympatie udeľovanej z rady študentov. Chceli sme im dať príležitosť, aby aj oni vyjadrili svoj názor a podporili svojich kamarátov. Zároveň nám ich hlasy v prípade vyrovnaného výsledku pomôžu stanoviť definitívneho víťaza,“ uviedla Ing. Beáta Kujanová, správkyňa Nadácie Zentiva.

 

Súťaž prispieva k vzdelávaniu

Zároveň všetci študenti získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborného seminára. Beáta Kujanová vyjadrila spokojnosť s výsledkami 3.ročníka. „Do súťaže o najlepšiu seminárnu prácu sa opäť zapojili všetci študenti a čo viac, úroveň spracovania ich prác sa z roka na rok zlepšuje. To nás len utvrdzuje v tom, že vzdelávacie podujatie, akým je Fragnerov pohár, má svoje opodstatnenie, pretože ponúka študentom cenné vedomosti a priestor na sebarealizáciu. Veríme, že je tou správnou cestou, ako prispieť k modernému vzdelávaniu farmaceutických odborníkov.“

 

redakcia Doma a Rada

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada