12.11.2022 18:00

Vo výskume diabetu míľovými krokmi dopredu

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Medicína budúcnosti v diabete sa začína už teraz. Základom úspechu je liečba „ušitá“ na mieru a jednoduchosť užívania – pretože každý pacient je jedinečný. Máme však na Slovensku dostatok liekov na individuálnu liečbu?

Diabetes mellitus je chronické nevyliečiteľné ochorenie, ktoré dosahuje na celom svete takmer pandemický charakter. Je to jedno z najčastejších metabolických ochorení dnešnej doby. Počet diabetikov rastie každý rok a veľa z nich je ešte nediagnostikovaných. Na Slovensku malo podľa údajov NZCI z celkového počtu diabetikov až 92 % diabetes 2 typu. Dobrou správou v mori zlých sú však míľové kroky vo výskume diabetu. Za posledných 5 rokov sa podarilo vynájsť účinné lieky so zásadným prínosom pre pacienta. Veľké revolučné skoky v liečbe je teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebné podporiť individuálnym liečebným postupom a vhodnými zdravotnými pomôckami. Viete si predstaviť deň diabetika typu 2? Päť až osemkrát kontrola glykémie a užitie inzulínu. Časové zladenie pichnutia inzulínu s príjmom potravy s obsahom sacharidov či zohľadnenia fyzickej aktivity. Manažment cukrovky u diabetika je snáď najnáročnejší spomedzi všetkých chronických ochorení.


Počet diabetikov dosahuje takmer pandemický charakter

V roku 2021 malo vo svete diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 537 miliónov dospelých (1 z 10). Očakáva sa, že tento počet sa zvýši na 643 miliónov do roku 2030 a 783 miliónov do roku 2045. Cukrovka spôsobila v roku 2021 celkom 6,7 milióna úmrtí.

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého priebeh a komplikácie vedú k vysokej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta. S rozvojom civilizácie, zmenou životného štýlu, v ktorom dominuje nízky energetický výdaj a vysoký kalorický príjem, stúpa počet pacientov s týmto ochorením. A to ešte nie všetci sú diagnostikovaní. „Pri diabete typu 2 ide vo väčšine prípadov o gény, ktoré síce ochoreniu dovolia vzniknúť, ale nevyvolajú ho. Choroba vypukne až vtedy, ak sú prítomné rizikové faktory,“ hovorí MUDr. Viera Doničová, predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Toto ochorenie so sebou prináša sociálne, ekonomické a psychologické problémy, ktoré musí pacient a jeho okolie riešiť. A samozrejme spoločnosť ako taká.


Jednoduchšia a pritom efektívnejšia liečba

V prípade, že nie je diabetes mellitus dostatočne a správne liečený, môže významne skrátiť dĺžku života. Predpokladá sa, že každých 7 sekúnd zomiera na diabetes jeden človek. Vyhliadky na lepšiu budúcnosť v starostlivosti o diabetikov majú priniesť nové možnosti liečby. Okrem potenciálu zlepšiť dlhodobú prognózu je pre pacienta potrebné, aby bola liečba čo najjednoduchšia, čo najmenej zasahovala do jeho bežného života, a zároveň sa nemusel obávať prírastku na hmotnosti či rizika hypoglykémie, ako je tomu pri väčšine starších liekov. Liečba inzulínom si vyžaduje vstupnú aj opakovanú edukáciu, správny postup, injekčnú aplikáciu do podkožia, ako aj početné pichania do prsta pre potrebu monitorovania glykémie. K tomu treba pripočítať presný čas podávania inzulínu, časové zladenie s príjmom potravy, obsahom sacharidov a dávkou inzulínu či zohľadnenie fyzickej aktivity. Takáto liečba je pre pacienta náročná, časté sú chyby, stres a obavy z priberania.

„Pre väčšinu  z nich však máme dobrú správu. Liečbu inzulínom vo viacerých denných podaniach vieme nahradiť jedným denným podaním lieku, ktorý dokáže nahradiť komplexné režimy podávania inzulínu v 4 až 5 injekciách. Nielenže postačuje jedno podanie, ale liek je pri úprave glykémie aj veľmi efektívny, vedie k úprave telesnej hmotnosti a tiež krvného tlaku, predchádza aj vysokému riziku hypoglykémie.hovorí MUDr. Emil Martinka,  predseda Slovenskej diabetologickej asociácie.

Podaním lieku raz denne je predpoklad, že sa významne zvýši aj adherencia k liečbe. To všetko sú výhody, ktoré jednoznačne pomáhajú pacientovi a posúvajú možnosti diabetológie na úplne novú úroveň. Za posledných 5 rokov sa podarilo vynájsť účinné lieky, ale aj zdravotnícke pomôcky , ktoré majú zásadný prínos pre pacientov. Vývoj v oblasti liekov  a zdravotníckych pomôcok  v diabetológii pokračuje rýchlym tempom, ale zaujímavé je vedieť, že aj lieky, ktoré teraz používame, majú ďalší vývoj. V súčasnosti všetci pacienti, ktorí majú cukrovku, majú k dispozícii nielen najmodernejšie lieky na liečbu ich ochorenia, ale majú aj najmodernejšie zdravotnícke pomôcky. Vývoj však v tejto oblasti stále napreduje, aby zabezpečil ľuďom s cukrovkou plnohodnotný život. Mnohé zo zdravotníckych  pomôcok najnovšej generácie využívajú prvky umelej inteligencie a tým významne prispievajú k zjednodušovaniu liečby.

 

Najlepší pacient je edukovaný pacient

Nezanedbateľnou a veľmi dôležitou súčasťou liečby je edukácia diabetikov. Diabetik sa stáva partnerom v liečbe a preberá aj väčší podiel zodpovednosti za svoje zdravie. Dostáva sa v dnešnej dobe do nového postavenia.

Nie trpiteľa, toho o kom sa rozhoduje, ale stáva sa tým, kto má právo, ale aj povinnosť ovplyvňovať svoje zdravie a svoju chorobu. Úspech liečby diabetu a rozvoj komplikácií závisí hlavne na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať odporúčania lekára a sestry, k čomu má napomôcť efektívna edukácia. „Ani najmodernejšia liečba nebude fungovať, ak sa do nej nezapoja všetci - lekár, pacient a rodina. Každý pacient je individuálny, preto aj manažment jeho ochorenia musí byť šitý na mieru. Jeho dodržiavanie je však už vo veľkej miere v rukách pacienta a jeho najbližších,“ hovorí MUDr. Zbynek Schroner, hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu.

Len lieky nestačia

Bez zmeny životného štýlu to nepôjde. Rôzne prieskumy poukazujú nato, že až približne 80 percent pacientov nedodržiava režimové a diétne opatrenia, ktoré hrajú v živote diabetika veľmi významnú úlohu. „K najdôležitejším opatreniam patria regulované stravovanie a pohybové aktivity. Predpokladom správneho stravovania sú dobré znalosti pacienta o obsahu sacharidov v potravinách a glykemickom indexe potravín. Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj cvičenie,“ potvrdil aj Ing. Jozef Borovka, prezident pacientského združenia Zväzu diabetikov Slovenska.

Na priaznivý efekt postačuje už asi 30 až 45 minút aeróbnej  fyzickej aktivity denne s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100 až 120/min., pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu.


redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com, archív

 

—————

Späť


Diskusiak článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada