12.04.2018 18:41

Veľa tragédií začína vysokým cholesterolom

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Predpokladá sa, že minimálne jedna tretina obyvateľstva v SR má zvýšené hladiny cholesterolu. Veľmi znepokojujúci je fakt, že viac ako 80 percent ľudí, ktorí patria do vysoko rizikových skupín populácie (hypertonici, diabetici alebo tí, ktorí prekonali srdcovocievnu príhodu), nedosahuje normálne hodnoty cholesterolu.

Normálne hodnoty cholesterolu má teda menej ako jedna pätina tejto rizikovej populácie!  Vysoká hladina krvných tukov, najmä "zlého" LDL cholesterolu je pritom najzávažnejším rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení. A hoci vyšetrenie hladiny cholesterolu je jednoduché a na Slovensku máme dostupnú efektívnu liečbu, mnoho ľudí nie je diagnostikovaných a nelieči sa! Zvýšený cholesterol nebolí a v mladšom veku sa nijako neprejavuje. Dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi však môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Cholesterol sa usadzuje na stenách ciev a znižuje ich priechodnosť. Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov.

 

Hodnoty cholesterolu

  • Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi (napríklad aj cukru).
  • Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa najnovších poznatkov mala byť menej ako 5,0 mmol/l.
  • Uspokojivá hladina „zlého“ LDL cholesterolu by nemala presiahnuť 3,0 mmol/l.
  • Rizikovými faktormi pre vysoký cholesterol je v rôznom pomere dedičnosť a vonkajšie faktory, najmä nesprávny životný štýl.

Keď nastupuje liečba

Prevenciou neželaného stavu je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, najmä diétne opatrenia a pohybové aktivity. Ak sa napriek tomu nedarí hladinu cholesterolu znížiť, nastupuje farmakologická liečba statínmi, fibrátmi, inhibítormi vstrebávania cholesterolu (lieky brániace vstrebávaniu cholesterolu) alebo biologická liečba.      

Napriek tomu, že stanovanie hladiny krvných tukov (lipidov) je hradené zo zákona zdravotnými poisťovňami, pomerne vysoký počet ľudí zostáva nediagnostikovaných alebo zle diagnostikovaných,“ vysvetľuje kardiológ a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice v Košiciach Prof. MUDr. Daniel Pella. Najdôležitejšími liekmi znižujúcimi hladinu cholesterolu sú statíny. Výsledkom môže byť zníženie hladiny LDL cholesterolu o 30 až 50 %. Čo vedie k významnému poklesu srdcovocievnych ochorení a úmrtí na tieto ochorenia - veľkých koronárnych príhod o 24 %, cievnych príhod o 15 % a potrebu zákrokov na koronárnych cievach (bypass, spriechodňovanie ciev) o 24 %.

Profesor Pella tvrdí, že najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je ich bezdôvodné vysadenie.  Ukončenie liečby totiž pacienta vystavuje zvýšenému riziku vzniku ďalšej kardiovaskulárnej príhody.

 

Genetické zaťaženie

Nedostatočná diagnostika  a liečba je vážnym problémom aj u pacientov s genetickým ochorením - familiárnou hypercholesterolémiou (FH). Ľudia s FH majú od narodenia zvýšené hladiny cholesterolu. Na Slovensku je diagnostikovaných asi 10 % pacientov s FH z predpokladaných 10 900 pacientov, no ukazuje sa, že výskyt tohto zdravotného problému môže byť až dvojnásobný. U týchto pacientov je dôležité začať znižovať hladinu cholesterolu čo najskôr, najlepšie predtým než sa vytvoria tukové usadeniny a začnú sa upchávať krvné cievy. Ich pečeň nedokáže dostatočne, alebo vôbec vychytávať a metabolizovať zlý cholesterol, preto musia pokračovať v liečbe po celý zvyšok života.

To je aj prípad pani Beaty Kujanovej, ktorej zvýšenú hladinu cholesterolu objavili ešte ako adolescentke. „Vtedy sa ešte na liečbe tak nebazírovalo, začala som len so zmenou stravovania, ale veľmi to nepomáhala.“ Musela preto nastúpiť medikamentózna liečba statínmi, ktorú ona konkrétne veľmi dobre znášala. No až pred dvoma rokmi sa zistilo, že v ich rodine majú podobný problém aj ďalší členovia a potvrdila sa tak familiárna hypercholesterolémia.

Podľa Doc. MUDr. Kataríny Rašlovej, CSc: „Liečba statínmi overená desaťročiami je bezpečná a efektívna. No ani statíny nedokážu splniť niektoré ciele najmä u pacientov s FH.  V ich prípade treba kombinovať statínovú liečbu s inými efektívnymi terapiami. Do úvahy prichádza predovšetkým biologická liečba tzv. PCSK9 inhibítormi. Bez statínov sa podávajú v prípadoch, keď pacienti netolerujú statíny kvôli nežiaducim účinkom“, hovorí odborníčka na túto problematiku.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.goodfon.ru, archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada