11.12.2014 17:54

Vek môže byť len číslo

Aktuality

 

Každý má na výber, vrátane seniorov. Hoci niekoho obmedzujú fyzické možnosti a chronické zdravotné problémy, pre iného môžu byť aj výhovorkou pre pasívnejší spôsob žitia. No mnohým ich dátum narodenia neprekáža v aktívnom živote, ku ktorému patrí šport, štúdium či tvorivá činnosť.

Už neplatia klasické predstavy o dôchodcoch, ktorí iba zaslúžene odpočívajú. Naopak, súčasní dôchodcovia žijú čoraz aktívnejšie. Na Slovensku poberá starobný dôchodok vyše milióna ľudí. Viac ako pätina z nich pracuje aj po dosiahnutí dôchodcovského veku a mnohí sa naplno venujú koníčkom alebo i vzdelávaniu. Podľa prieskumu trávili seniori za posledný rok svoj voľný čas najčastejšie návštevou kultúrnych podujatí (54 %), múzeí a galérií (45 %) či získavaním nových informácií z novín a internetu. To všetko svedčí o ich úprimnom záujme o dianie v spoločnosti.

 

Svieži nestor slovenského humoru

Aj keď je to neuveriteľné, sedemdesiatku oslávil už aj garant vtipných dialógov Stanislav Štepka. Aktuálne predstavenia Radošíncov ako výsledok práce jeho ako scenáristu, textára či herca však prezrádzajú tvorivého človeka, ktorý zo svojej činorodosti ani vekom nezľavil. „Chcel by som mať ešte raz 40, ale len preto, aby som stihol všetky plány. Pribúdajúce roky v skutočnosti ani nevnímam. S výnimkou, keď ma niekde pichne alebo treba zájsť so zubami do servisu. Skutočný vek každého z nás súvisí s cieľom, ktorý by sa nemal zo života vytratiť. Ja si plním svoje sny a keď ich prijímajú aj diváci, tak je všetko v poriadku,“ hovorí umelec, ktorému sa práve plní aj ďalší zo snov. Vďaka dlhoročnej spolupráce s Poštovou bankou bude mať Radošínske naivné divadlo nové priestory na Záhradníckej 95 v Bratislave.

Nové informácie i štúdium

To, že sa potreby a návyky moderných seniorov menia a sú čoraz aktívnejší, potvrdzujú aj slová Nadeždy Hrapkovej, prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku: „Počas nášho pôsobenia sme zaznamenali výrazné zmeny v záujmoch seniorov o študijné odbory. Kým v minulosti preferovali právnické, ekonomické a historické zamerania spojené niekedy s rozvojom ich profesijných schopností, ako napríklad ovládanie počítača a internetu, teraz sa viac sústreďujú na svoj osobnostný rozvoj, navštevujú viac humanitné predmety a výučbu jazykov.“ Počet seniorov so záujmom o vzdelávanie na tomto type škôl neustále stúpa. Kým v roku 2 000 ich študovalo približne 2 600, tento rok to už bolo takmer 7 000.

Aj moderné bankové produkty

Tento trend posúvania aktívneho prístupu k životu sa premieta aj do využívania platobných kariet a internetbankingu. Bankový sektor zaznamenal, že k spravovaniu svojich financií pristupujú seniori aktívnejšie. Živo sa zaujímajú o bankové služby a preferujú tie, ktoré sú pre nich výhodné, zrozumiteľné a jednoduché.

V rámci interného prieskumu Poštová banka porovnala prístup aktívnych a pasívnych klientov nad 60 rokov. Rozdiely v ich požiadavkách sú výrazné. Pri pasívnejších klientoch so seniorským účtom vlastní platobnú kartu len každý piaty. Iba 10 % z nich ju využíva na platbu v obchode a len 5 % ju využíva na výber hotovosti častejšie ako 3x mesačne.

Aktívni seniori sa naopak naučili platiť platobnou kartou menšie sumy, približne 23 € za nákup. Z bankomatu si vyberú jednorázovo v priemere 156 €. Ich správanie pri využívaní platobnej karty je teda veľmi podobné mladším vekovým kategóriám,“ hovorí o návykoch seniorov Angelika Farkašová, riaditeľka odboru produktov.

Prieskum rovnako potvrdil, že všetci aktívni klienti nad 60 rokov  využívajú aj internetbanking. V tejto vekovej skupine stúpol záujem o túto službu až o takmer 91 %. Súvisí to aj s rozširovaním prístupu k internetu a s faktom, že „noví“ seniori si prenášajú zvyk využívať internetbanking z aktívneho života. Najstarší aktívny klient, ktorý má zriadený internetbanking k účtu, má úctyhodných 101 rokov.

V názoroch prevládajú stereotypy

Aj napriek týmto skutočnostiam je však pohľad na našich seniorov stále veľmi stereotypný. Podľa Slovákov je ich hlavnou úlohou v spoločnosti starostlivosť o vnúčatá (82 %), finančná pomoc pre členov rodiny (71 %) či starostlivosť o chorých rodinných príslušníkov (68 %). Aktívnejší vstup do formovania spoločnosti sa od nich neočakáva. Ktovie, ako budú raz náplň života seniora posudzovať súčasní tridsiatnici či štyridsiatnici, keď sami dosiahnu dôchodcovský vek. 

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada