05.03.2018 18:49

Týždeň mozgu na Slovensku

Aktuality

 

Slovensko sa tento rok po jedenásty krát pripája k celosvetovej aktivite Týždeň mozgu. Vo vyše 60 krajinách sveta si odborníci pripomínajú dôležitosť jeho správneho fungovania, informujú o jeho činnosti, výkonnosti, ale aj zlyhávaní. Vďaka podpore  Ministerstva zdravotníctva vznikol komplexný vzdelávací a preventívny projekt Zaostrené na Alzheimerovu chorobu.

V rámci pripravovaného projektu sa verejnosť dozvie viac o prevencii a ochrane  kognitívneho zdravia so zameraním na predchádzanie rozvoja neurodegeneratívnych ochorení, ktoré postihujú mozog. Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať verejnosť možnosť v dňoch od 12. do 18. marca 2018 vypočuť si prednášky o mozgu a zapojiť sa do zaujímavých diskusií s uznávanými odborníkmi i do workshopov. 

 

Dominuje Alzheimerova choroba

Vo svete žije takmer 47 miliónov ľudí s rôznymi formami demencií.  Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí takmer polovicu demencií. Podľa odhadu WHO sa počet pacientov  každých dvadsať rokov zdvojnásobí a v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov. Jedným z dôvodov je aj zvyšujúci sa vek populácie. Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o počte pacientov, ale odhaduje sa, že Alzheimerovou chorobou trpí takmer 60 000 pacientov, o ktorých sa stará približne 150 000 opatrovateľov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až trojnásobne na 180 000.

Čo hovoria odborníci

Napriek tomu, že ide o pomerne rozšírené ochorenie, s fungovaním nášho mozgu sa stále spája veľa mýtov, ktoré sa snažíme dať na pravú mieru,“ hovorí PaedDr. Mária Čunderlíková podpredsedníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. „Nie je pravda, že zabúdanie je vo vyššom veku normálne. Veľa seniorov je aktívnych a má bystrú myseľ. Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii.“

Pre správne fungovanie mozgu je veľmi dôležité pravidelne ho zaťažovať, trénovať, ale na druhej strane nepreťažovať. Tréning pamäti nám pomáha vytvárať nové spojenia medzi neurónmi,“ hovorí doc. MUDr. Michal Minár, PhD., neurológ. „Mnohí pacienti si na začiatku ochorenia problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Veľké množstvo pacientov nie je vôbec alebo je nesprávne diagnostikovaných. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia poznali prvé prejavy demencií a išli so svojím podozrením k lekárovi,“ dodáva lekár.

 

Problém najmä pre rodinu

Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine, pre ktorú to znamená veľkú záťaž. „Opatrovatelia veľakrát nevedia, ako sa majú správne o pacienta starať, potrebujú poradiť ako majú správne reagovať a uľahčiť situáciu nielen sebe, ale aj pacientovi. Práve preto vznikli publikácie Demencia a zmyslové poruchy, Zaostrené na Alzheimerovu chorobu a Aktívne proti Alzheimerovej chorobe, ktoré im pomôžu zvládnuť čo najlepšie starostlivosť o pacienta. Ochorenie sa síce nedá vyliečiť, ale ak sa správne spojí farmakologická liečba a kognitívny tréning je predpoklad, že pacient prežije kvalitnejší život,“ dodáva PaedDr. Mária Čunderlíková.

Súčasťou celosvetovej iniciatívy TÝŽDEŇ MOZGU, ktorú na Slovensko prináša Slovenská Alzheimerova spoločnosť, budú podujatia určené pre širokú verejnosť v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave: 

  • Košice: 12. marca 2018 v čase od 15.00 hod. do 17.30 hod. - Podujatie „NEBOJME SA DEMENCIE“, Poslucháreň P2, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ, Trieda SNP 1
  • Banská Bystrica: 13. marca 2018 o 16.30 hod. - Podujatie „ZAOSTRENÉ NA ALZHEIMEROVU CHOROBU“, Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21.
  • Bratislava: 15. marca 2018 o 18.00 hod. - Podujatie „POHNI MOZGOM!“, Martinus, Obchodná 26.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada