06.04.2014 10:28

Svetové i naše zdravie

Aktuality

 

Zajtra si celý svet o kúsok viac ako inokedy uvedomuje dôležitosť zdravia. Dôvodom je 7. apríl, ktorý sa je Svetovým dňom zdravia. Pri jeho príležitosti sa organizujú prednášky, workshopy, športové akcie pre verejnosť a mnohé iné podujatia, ktoré majú poukázať na význam zdravého štýlu života i zdravia samotného.

 

Svetový deň zdravia sa oslavuje od roku 1950 a vyhlásila ho Svetová zdravotnícka organizácia na počesť vzniku tejto významnej organizácie v roku 1948. V záujme tejto organizácie, ktorá má 192 členských štátov, je riešiť zdravotné problémy obyvateľstva na celosvetovej úrovni. Ide najmä o otázky epidemiologických a vysoko infekčných ochorení a ich prevencie, najmä očkovania, i civilizačných chorôb, ktoré vážne zhoršujú zdravotný stav populácie. No organizácia pomáha riešiť aj iné otázky súvisiace zo zdravím, či už pitnú vodu, sociálne aspekty života seniorov i starnutia populácie vôbec, alebo problematiku detí tretieho sveta.

Každý rok si predstavitelia WHO vytýčia ústrednú tému, ktorá potom rezonuje vo všetkých krajinách. V tomto roku sa kampane Svetového dňa zdravia zameriavajú na choroby prenášané biologickými vektormi, najmä kliešťami a komármi. Zo svetového hľadiska ide hlavne o problém malárie a horúčky Dengue, v podmienkach nášho regiónu je aktuálna kliešťová encefalitída a lymská borelióza. Cieľom je upozorniť na zdravotné dôsledky týchto ochorení i na nevyhnutnosť správnej prevencie.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada