15.10.2016 17:27

Problém so psoriatrickou artritídou

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Psoriatická artritída postihuje celosvetovo 25 až 30% psoriatickej populácie, na Slovensku máme až 22% pacientov so psoriázou. U dvoch tretín pacientov sa vyskytuje až po vzniku typických kožných prejavov psoriázy a u jednej tretiny môže predchádzať kožnej forme alebo vznikať súčasne s ňou.

Včasná diagnostika psoriatickej artritídy (PsA) je nesmierne dôležitá, pretože záchyt v počiatočnom štádiu a následná účinná liečba zabráni rozvoju nezvratného poškodenia kĺbov. Samotní lekári nezriedka zabúdajú pátrať po jej včasných príznakoch.

 

Čo ukázal prieskum

Donedávna chýbali dáta o výskyte psoriatickej artritídy v slovenskej populácii. V rokoch 2014 - 15 bol realizovaný najnovší prieskum s cieľom zistiť, koľko psoriatikov trpí na artritídu a koľkí z nich sú liečení a diagnostikovaní. Prieskum sa robil v 46 kožných a 5 reumatologických pracoviskách pomocou skríningových dotazníkov. Pacienti s neurčitým nálezom boli odoslaní na doriešenie do špecializovaného centra.

Vyšetrených bolo 831 pacientov, pričom až u 21,8% bola zistená psoriatická artritída. Zo 177 pacientov trpiacich na PsA bolo zistených 9 nových prípadov, dovtedy nediagnostikovaných. PsA sa najčastejšie vyskytovala vo vekovej  skupine nad 40 rokov a u pacientov s ťažším kožným postihnutím. Alarmujúcim zistením bol fakt , že iba 13,8% pacientov trpiacich na PsA pravidelne navštevuje reumatológa.

Na základne získaných údajov je preto potrebné zdôrazniť, že dermatológ môže pomocou skríningových nástrojov ako prvý diagnostikovať PsA. Dobrá komunikácia medzi dermatológom a reumatológom je dôležitá, pretože systémová liečba psoriázy zlepšuje s vysokou pravdepodobnosťou aj psoriatickú artritídu a naopak.

 

Príbeh pani Terézie

Od svojich 46 narodenín je pani Terézia na invalidnom dôchodku a pri chôdzi si musí pomáhať 8 rokov aj s barlami. Aj keď to zdravotne mala ťažké, snažila sa žiť naplno a nepripúšťať si choroby a bolesti, ktoré boli jej chlebíkom každodenným. Napriek zdravotnému stavu a invalidite je dnes pani Terézia šťastnou starou mamou piatich vnúčat a žije po boku milovaného manžela, ktorý s ňou všetko prežíva už päťdesiat rokov.

Kedy to začalo? Patrí ku generácii detí narodených krátko po skončení po druhej svetovej vojny. Pani Terézia si myslí, že jej oslabená imunita a celoživotné zdravotné problémy súvisia práve s nedostatkom potrebných živín v detstve. Keď mala 8 rokov, nevedela sa zrazu pri bežnom predklone vystrieť, zápalové hodnoty mala zvýšené. Postupne sa jej začala zhoršovať aj citlivosť a bolestivosť kĺbov. Počas štúdií na strednej odbornej škole v 60-tych rokoch jej bola stanovená diagnóza reumatická artritída. Odvtedy bola liečená na Ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.

Napriek chronických bolestí viedla aktívny život. Ako referentka odbytu zásobovania pre predajne s textilom a odevmi často cestovala na služobné cesty, vydala sa a porodila dve deti. Pravidelne cvičila a rehabilitovala. No až v roku 1988, teda po štyridsiatich troch rokoch, sa dozvedela skutočnú príčinu svojich ťažkostí -  psoriatrickú artritídu.

V úvode sa ochorenie liečilo preparátmi zlata ( tzv. chryzoterapia), ku ktorým sa pridal glukokortikoidy. V tom čase však boli u pani Terézie kĺby na rukách a nohách výrazne deformované. Deformity postupne pokročili natoľko, že v roku 1991 musela absolvovať niekoľko korekčných operácií nohy. Neskôr sa liečila cyklosporinom, ktorý napokon v roku 2016 vystriedala biologická liečba. V súčasnosti sa jej ochorenie hodnotí ako psoriatická artritída IV. štádia s poruchou funkcie viacerých kĺbov, ale s poklesom zápalovej aktivity .

Psoriatická artritída ...

... je chronické zápalové reumatické ochorenie, ktoré sa podľa niektorých údajov vyskytuje skoro tak často ako cukrovka. To, že psoriázu môžu  sprevádzať aj kĺbové ťažkosti si v roku l973 všimli páni Wright a Moll. Ochorenie označili ako artritídu  spojenú so psoriázou. Neskôr sa zaužíval názov psoriatická  artritída (skratkou PsA). Presná príčina tak psoriázy   ako aj PsA sa ani dnes nepozná. Vie sa však s istotou, že obe sú dedične podmienené, pričom na ich vzniku sa predpokladá súhra viacerých príčinných súvislostí. Veľakrát to bývajú infekcie, ktoré narušia rovnováhu imunitného systému a bývajú spúšťacím momentom  objavenia sa psoriázy a aj zápalu kĺbov. Okrem angíny či chrípky to býva drobný úraz kĺbu, hormonálne zmeny alebo stres , ktoré sa môžu uplatniť ako provokačný faktor. Priebeh choroby býva rôznorodý. Veľakrát sa začína nevýraznými bolesťami a opuchom jedného alebo viacerých kĺbov, šľachových úponov či zápalovými bolesťami chrbtice.

Cieľom liečby PsA je dosiahnuť remisiu choroby (dočasné vymiznutie prejavov) alebo aspoň minimálnu aktivitu a priaznivo tak ovplyvniť kvalitu života pacienta.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www.bezpsoriazy.sk

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada