16.02.2015 08:31

Problém biologického odpadu

Aktuality

 

Neďaleko Dolného Kubína sa uskutočnila ojedinelá konferencia, ktorú zorganizovali občianske neziskové združenie Priatelia Zeme – SPZ. Stretli sa na nej zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska. V úvode sa hovorilo o súčasnom stave nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku, ktorý najlepšie definuje skutočnosť, že sa triedi len asi 100 000 ton týchto odpadov. Do roku 2020 musí Slovensko podľa Smernice Rady o skládkach odpadov odkloniť od skládkovania až 613 600 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

Hľadajú riešenia

Členovia občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ sa už takmer 19 rokov venujú tejto problematike na komunálnej úrovni. Hľadajú a skúšajú v praxi metódy, ktoré pomáhajú bežným obyvateľom, ale aj mestám a obciam zmysluplne využívať tieto odpady a napĺňať tak platnú legislatívu. „Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a entuziazmus budú dostatočnou inšpiráciou pre všetkých účastníkov konferencie. Priatelia Zeme im v ich snažení radi pomôžu“, doplnil predseda združenia Marián Valentovič.

 

Príklady aj z Európy

Na konferencii boli prezentované aj pozitívne príklady zo samospráv z celej Európy, ale samozrejme s dôrazom na Slovensko. "Teší nás, že neustále rastie počet samospráv, či už obcí, miest alebo mikroregiónov, ktoré sú pozitívnym príkladom toho, ako sa dá prostredníctvom podpory domáceho kompostovania v záhradných kompostéroch ekonomicky, ekologicky a efektívne riešiť problém biologicky rozložiteľných odpadov. Súčasný trend ponúka i možnosti kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov v elektrických kompostéroch, pričom sa jedná o jedinú legálnu alternatívu voči povinným zvozom takýchto druhov odpadov," povedala Ing. Nina Oravcová, konateľka spoločnosti JRK Waste Management, s.r.o., generálneho partnera konferencie.

Konferencia bola pripravená v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada