12.11.2015 13:45

Prečo sme fialoví?

Aktuality

 

Deň 13. november je po druhýkrát v histórii vyhlásený za Svetový deň boja s rakovinou pankreasu.  Lekári, umelci, príbuzní a priatelia pacientov a všetci, ktorí im chcú vyjadriť podporu, sa v tento deň v celej Európe i  na Slovensku oblečú do fialovej farby.

Ak by sme nič neurobili, do roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. Európska platforma pre karcinóm pankreasu vyhlásila preto stav núdze. Slovensko sa prostredníctvom pacientskej organizácie Europacolon Slovensko i  prostredníctvom lekárov a ďalších odborníkov pripája k európskym aktivitám - naša krajina je totiž vo výskyte rakoviny pankreasu druhá na svete. Preto SME práve 13. novembra 2015 aj my FIALOVÍ.

 

Karcinóm pankreasu...

... je choroba, ktorá má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti  je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. A jej prognóza sa zhoršuje. Situácia je preto veľmi vážna. Len 15 percent všetkých prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Príčinou je náročné rozpoznanie ochorenia v jeho počiatkoch - príznaky nie sú žiadne alebo sa ťažko určujú. Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je len je 4,6 mesiacov. Dnes je diagnóza rakoviny pankreasu preto spájaná s úmrtím a veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní.  Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie. 

Odborníci sa mobilizujú

Aj preto v novembri roku 2014 vznikla Európska Platforma o karcinóme pankreasu, ktorú založili zainteresovaní odborníci (európski experti, akademickí pracovníci, pacienti, klinickí odborníci a politici), aby zvýšili povedomie o karcinóme pankreasu a zlepšili starostlivosť, diagnostiku a zber údajov pre pacientov trpiacich rakovinou pankreasu po celej Európe. Pracovná skupina Európskej platformy vypracovala počas roku svojej existencie odporúčania pre lekárov pri určovaní rizikových faktorov a diagnostike nádoru pankreasu. Osobitnú pozornosť upriamuje na desať príznakov, ktoré môžu upozorniť na ochorenie v skorom štádiu  a umožniť tak chirurgické riešenie nádoru pankreasu. Upozorňuje na ne aj širokú verejnosť. Už pri kombinácii dvoch z nich by mal pacient podstúpiť vyšetrenia u gastroenterológa.

Najčastejšie ide o tieto príznaky:

  • nevoľnosť
  • príznaky žltačky
  • depresia - somatogénna depresia
  • bolesti brucha
  • bolesti chrbta
  • hlboká žilová trombóza
  • rozvoj alebo zhoršenie diabetes mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti
  • zmeny vo vyprázdňovaní, hnačka
  • zmena vo vyprázdňovaní, ílovitá stolica
  • nevysvetliteľná strata hmotnosti

 

Slovensko druhé v štatistike

Pacientska  organizácia Europacolon Slovensko je členom Európskej platformy pre karcinóm pankreasu a od začiatku sa podieľa na vypracovaní stratégie boja s týmto závažným ochorením. Slovensko je žiaľ druhé na svete vo výskyte rakoviny pankreasu. V súčasnosti u nás trpí týmto ochorením asi 1000 ľudí  a výskyt ochorenia v posledných rokoch stúpa. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa inovatívnej liečby včas.

 

Všetci sa oblečú do fialovej

V Svetový deň boja proti pankreasu - 13. novembra 2015 sa pacientska facebooková stránka a web Europacolonu Slovensko www.europacolon.sk  s informáciami o rakovine pankreasu sfarbí na fialovo. Osobnosti verejného života, televízni moderátori, i všetci, ktorí chcú podporiť pacientov v boji s touto ťažkou chorobou sa oblečú do fialovej farby a budú odpovedať na otázku prečo aj oni podporujú túto myšlienku. Podobne tak si pripnú fialovú stužku aj moderátori, ktorí v ten deň vysielajú vo svojich programoch (televízie, rádiá). Pretože o rakovine pankreasu treba hovoriť.  Všetci spolu môžeme účinne bojovať len proti tomu, čo poznáme.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada