16.02.2023 08:18

Pre deti s rakovinou

Aktuality

 

Medzinárodný deň detskej rakoviny si Národný ústav detských chorôb a  Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave pripomenuli slávnostným otvorením modernej prípravovne liečby pre detských pacientov. Vďaka neziskovej organizácii Deťom s rakovinou a ich darcom sa opäť podarilo zmodernizovať priestory kliniky a priblížiť sa tak svetovým štandardom pre bezpečnú prípravu a podávanie liekov.

Realizácia špecializovaného pracoviska v NÚDCH na prípravu chemoterapie pre detských onkologických pacientov je veľmi potrebná a bude prínosom pre lekárov, farmaceutov aj samotných pacientov,“ uviedol otvorenie prípravovne MUDr. Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR.

Predpísaná liečba sa podáva podľa štandardných protokolov, a  jej príprava bola doposiaľ realizovaná farmaceutmi priamo na klinike detskej onkológie. Zmodernizované  a rozšírené priestory a rovnako nové biohazardy – boxy na aseptickú prípravu parenterálnych liekov - zvýšia bezpečnosť celého procesu prípravy liekov. „Medicína a jej postupy idú míľovými krokmi vpred. Neustálym zlepšovaním diagnostických a liečebných postupov potrebujeme aj viac ľudí, ktorí pracujú s protokolmi, liečivami a tí zas potrebujú modernizované pracovisko. Teraz sú naši farmaceuti v moderne vybavenom priestore, navyše s nimi budeme mať digitálne prepojenie," opisuje Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou n.o. Dodáva, že chemoterapiu a ďalšie lieky potrebujú pre detských pacientov denne, pričom musia byť pripravované pre každého pacienta individuálne.

"Každoročne vo februári, keď si celý svet pripomína deti liečiace sa na rakovinu, predstavujeme na našej klinike nový zrealizovaný projekt. Je to úžasné, ako rok po roku dokážeme vďaka skvelým ľuďom - darcom a sponzorom, plniť náš záväzok, ktorý sme si dali aj s neziskovou organizáciou pred ôsmimi rokmi. Tým záväzkom a snom zároveň je vybudovať špičkovú kliniku pre deti s rakovinou, ktoré tu trávia veľmi dlhé obdobie. Bez synergie a spolupráce NÚDCH, kliniky a neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, by sa naše plány nedali tak úspešne realizovať. Špeciálne poďakovanie tento rok patrí Nadačnému fondu Lidl v Nadácii Pontis, ktorého štedrý príspevok nám pomohol zmodernizovať prípravovňu chemoterapie," dodáva A. Kolenová.

 

Nová prípravovňa skvalitní prácu zdravotníkov

Klinika detskej hematológie a onkológie je špičkovým pracoviskom pre liečbu detských onkologických pacientov. Naspäť do života sa po vyliečení vracia až 8 z 10 pacientov. Tento úspech však so sebou prináša zvýšenie frekvencie počtu hospitalizácií, ich dĺžku ako aj  počet ambulantných návštev detského pacienta.

 ,,Vždy nás veľmi teší, keď pre našich pacientov môžeme zvýšiť komfort a bezpečnosť liečby.  V spolupráci nemocnice s našimi partnermi sa nám podarilo zmodernizovať a  rozšíriť priestory Nemocničnej lekárne a technologicky pomôcť zvýšiť štandard prípravy parenterálnych liekov pre našich malých onkologických pacientov a iných pacientov podľa požiadaviek lekárov“, ocenil prínos novej prípravy liekov MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Deťom s rakovinou n.o, Nadačnému fondu LIDL v Nadácii Pontis, a kolegom NÚDCH za podporu. NÚDCH zabezpečil vzduchotechniku v hodnote 176 000 eur. Nezisková organizácia Deťom s rakovinou navyše prispela sumou 100 000 eur.

„Sme hrdí, že sme mohli prostredníctvom Nadačného fondu Lidl v nadácii Pontis prispieť sumou 300 000 eur k vzniku modernej prípravovne liekov, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinike, a ktorá je vo svete zlatým štandardom v liečbe rakoviny,“ hovorí generálny riaditeľ LIDL Slovenská republika Adam Miszczyszyn.

Pre veľké deti s rakovinou

Tak ako pred časom na klinike zmodernizovali oddelenie pre malé deti, má neziskovka pripravený projekt na komplexnú prestavbu tentokrát oddelenia pre veľké deti. Z priestorov, ktoré sa na oddelení uvoľnili presunutím pracoviska pôvodnej lekárne na riedenie cytostatík, plánujú urobiť ďalšie pacientske izby, tentokrát pre staršie deti. Takže na oddelení pribudnú 2 až 3 izby. Taktiež tu plánujú vybudovať centrálny monitoring, kde bude každá posteľ napojená na monitor, aby zdravotná sestra mohla sledovať vitálne funkcie pacienta aj na diaľku. Realizácia tohto projektu si bude vyžadovať investíciu vo výške 1,8 milióna eur.

"Prestavba oddelenia veľkých detí je pre nás ďalšou obrovskou výzvou najmä pre objem financií, ktoré si vyžiada. Skúsenosti sme získali už pri realizácii projektu oddelenia malých detí, presne vieme, čo to obnáša a čo môžeme ešte vylepšiť, no v prvom rade potrebujeme pomoc od ľudí. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú napríklad aj svojimi 2 % z daní prispieť k úspešnému návratu detí s rakovinou do života," hovorí Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. 

Snahou organizácie okrem priamej pomoci pacientom a ich rodinám zvládať úskalia detskej rakoviny je prispievať k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ, čo vedie k zlepšeniu podmienok a šancí na ich uzdravenie s cieľom vrátiť deti do života.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada