02.05.2017 14:25

Posvietia si na melanóm

Aktuality

 

Tak ako po trinásť predchádzajúcich rokov, aj v tomto roku sa slovenskí kožní lekári zapoja do celoeurópskeho projektu preventívnej akcie „Európsky deň melanómu“, zastrešenej Európskou dermato-onkologickou asociáciou. Cieľom kampane je upozorniť širokú verejnosť na naliehavosť a závažnosť problematiky kožných nádorov, predovšetkým malígneho melanómu, ktorý patrí medzi najzhubnejšie nádory človeka, ale aj ostatných zhubných nádorov kože.

Aktivita zameraná na vyhľadávanie pacientov s rakovinou kože vyvrcholí v dňoch od 9.5. do 19.5, keď sa v mene prevencie tohto ochorenia budú môcť záujemcovia dať u odborníka vyšetriť. „Všetci, ktorí majú podozrenie, že s ich pigmentovým znamienkom sa udiali zmeny, alebo chcú mať istotu, že sú v poriadku, by mali zájsť do niektorej z dermatologických ambulancií,“ informovala MUDr Desana Borecká, onkologická dermatologička z Národného onkologického ústavu.

 

Počet prípadov rastie

Pacientov s diagnostikovaným malígnym melanómom z roka na rok pribúda. Dôvodom je aj nedostatočná ochrana pred slnečným žiarením a opakované spálenie pokožky aj v období detstva. Obzvlášť rizikoví sú ľudia s bledšou pokožkou a tiež mladí, ktorí často navštevujú solária. Tento spôsob získavania hnedej opálenej pokožky sa potvrdil ako vysoko rizikový. „Kedysi sa rakovina kože považovala skôr problém starších ľudí. V posledných rokoch však vek pacientov s touto diagnózou klesá. Dokonca máme za rok aj niekoľko prípadov mladých ľudí do 20 rokov, ktorým bol diagnostikovaný malígny melanóm,“ povedala MUDr. Borecká.

 

Sledujte svoje znamienka

Signálom, že niečo nie je v poriadku, sú zmeny na koži, rôzne fľaky a škvrny nepravidelných tvarov. Najčastejšie to však bývajú premeny znamienka, ktoré mení svoj tvar, veľkosť či farbu. Objavenie malígneho melanómu alebo vôbec nádorového kožného ochorenia ešte nepredstavuje bezprostredná hrozbu a fatálne dôsledky pre človeka. Ak sa zdravotný problém diagnostikuje v počiatočnom štádiu, bude pacient po chirurgickom odstránení aj bez liečby v poriadku. Musí byť však istý čas pod dohľadom odborného lekára a dôsledne dodržiavať pravidlá ochrany počas pobytu na slnku.

V prípade závažnejšej formy ochorenia je stanovený vhodný liečebný postup. Aj v tomto prípade má vďaka nových liekov a odbornej medicínskej starostlivosti pacient nádej na plnohodnotný život.

Situácia sa dramaticky zhoršuje v prípade najvyšších štádií malígneho melanómu, ktorý predstavuje hlavne riziko tvorby metastáz a vzniku druhotných rakovinových nádorov v dôležitých životných orgánoch. Tomu však môže zabrániť každý, kto sa aktívne zaujíma o svoje zdravie i o zdravie svojich blízkych. Treba si pravidelne kontrolovať znamienka na celom tele (tie menej dostupné napríklad na chrbte s pomocou blízkej osoby) a pri najmenšej podozrení čo najskôr si ho nechať lekárom skontrolovať.

Čo odhalil minulý rok?

Počas celého kalendárneho roku 2016 bol v dermatovenerologických ambulanciách na Slovensku zaznamenaný významný nárast prejavov malignity. Pričom zvýšený výskyt je pripisovaný predovšetkým dlhšiemu pobytu na slnku, keďže pobyty pri mori absolvujú niektorí 2 – 3 krát do roka.

Počas akcie Európskeho dňa melanómu na Slovensku bolo realizovaných 1768 vyšetrení. Pri kontrole materských znamienok bolo zistených 27 podozrení na malígny melanóm, pričom najmladší pacient mal 29 rokov a najstarší 88 rokov. 74 nálezov malo podozrenie na basocelulárny karcinóm a 6 vyšetrení poukazovalo na spinocelulárny karcinóm kože. Čo spolu predstavuje 6 % pozitívnych nálezov rakoviny kože.

 

Primárna prevencia vzniku melanómu: zásady správneho opaľovania, používanie opaľovacích prostriedkov s ochrannými UVA a UVB faktormi odpovedajúcimi kožnému fototypu, miestu pobytu a dĺžke doby opaľovania, plánovanie športových aktivít bez rizika spálenia kože a minimalizovanie návštev solária.

Sekundárna prevencia vzniku melanómu: Pravidelné samovyšetrovanie kože a znalosť základných klinických rysov začínajúceho melanómu teda typických zmien na pigmentovej néve alebo znamienku.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.goodfon.ru

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada