23.03.2018 13:17

Pomoc pre pacientov s kolorektálnym karcinómom

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka je často spoločnou hrou lekára, pacienta a jeho rodiny o život. Je to súboj, v ktorom spolu víťazia alebo spolu prehrávajú. Za túžbou vyhrať je túžba žiť a víťaziť nad ochorením, pre chvíle, na ktorých záleží...

Liečba kolorektálneho karcinómu závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. Toto ochorenie je v súčasnosti najlepšie liečiteľným typom rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Liečba v každej línii má potlačiť ochorenie a zabrániť jeho rozvoju. V prvej a druhej línii liečby je k dispozícii množstvo liečebných chemoterapeutických režimov a niekoľko druhov cielenej terapie. Za hlavné príčiny poklesu úmrtnosti pacientov liečených v 1. a 2. línii v posledných 15 rokoch sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a tiež zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe.

 

Komplikácie v pokročilejších štádiách

Nasledujúce línie liečby sú už menej jasné. V súčasnosti sú u pacientov v tretej a ďalšej línii možnosti liečby výrazne limitované. Nové liečivá v ďalších líniách nie sú dostupné, a preto títo pacienti dostávajú opakovanú terapiu liečivami z prechádzajúcich línií alebo podpornú liečbu. Do tretej línie liečby sa pritom dostane až 30 percent pacientov! Dopyt po nových liečebných postupoch však zostáva neuspokojený a prognóza týchto pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom je nepriaznivá. V súčasnosti ich prežívanie dosahuje priemerne jeden rok. Je tu nenaplnená medicínska potreba - potrebné sú teda nové terapeutické možnosti.

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s inovatívnym mechanizmom účinku a dokázanou účinnosťou so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Táto liečba bude v roku 2018 podliehať prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.

 

Nová liečba...

... môže pacientom v 3. a 4.línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%. Ide o perorálnu chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinku, ktorý zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Účinkuje aj u pacientov, ktorí už sú odolní voči predchádzajúcej chemoterapii. Nová liečba teda predlžuje prežívanie bez rozvoja ochorenia. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú ľahko zvládnuteľné. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží.

Príbeh pacienta

Ľudovít (43) sa lieči na metastatický karcinóm hrubého čreva päť rokov.  Ochorenie mu zistili v čase, keď už metastázovalo do pečene. Tri roky dochádzal každý týždeň na biologickú liečbu, onedlho ho čaká už tretia operácia metastáz v pečeni počas celého obdobia liečby.  Ľudovít má tú najsilnejšiu motiváciu, aby žil ďalej.

„Mám ešte malé deti, dcéra má 15 a syn 10 rokov. Vychovám ich sám, ich mama tragicky zahynula pri dopravnej nehode.  Nemienim sa vzdať. Chcem to zvládať, kvôli deťom musím.  Chodíme sa spolu lyžovať, robíme spolu úlohy, varím im večeru. Najviac sa teším z takýchto chvíľ. Cítim sa dobre, neschudol som a nie som zoslabnutý. Ideme ďalej, kým to len bude možné. Záleží mi na každom okamihu.“

Ľudovítovou oporou je jeho krstná mama Mária, sestra jeho mamy. Obidvaja Ľudovítovi rodičia zomreli na onkologické ochorenie, Mária bola pred 25 rokmi tiež onkologickou pacientkou. Je presvedčená, že rozhodujúca pri liečbe je psychika a podpora najbližších. „Ľudka obdivujem, pretože sa po smrti manželky naučil všetky domáce práce a vzorne sa stará o deti. Pomáham mu aj v domácnosti, ale najmä sa snažím dodávať mu energiu a silu v dňoch, keď sa necíti dobre. Vždy sa snaží čo najskôr pozbierať a postaviť sa opäť na nohy. Práve vtedy potrebuje odo mňa počuť, že po ťažkých chvíľach bude opäť lepšie.“

Ľudovítov onkológ, MUDr. Juraj Detvay z FN Nitra zdôrazňuje, že vo vzťahu medzi lekárom a pacientom pri liečbe je najdôležitejšia dôvera: „Pán Ľudovít patrí medzi pacientov, ktorí chcú spolupracovať a chcú žiť. Dôveruje naším rozhodnutiam a spolieha sa pri liečbe na naše uváženie. Občas k nám na onkológiu prichádzajú aj ľudia, ktorí sa vedome či nevedome odmietajú liečiť a rezignovali na život. Pán Ľudovít je však odhodlaný bojovať a urobiť všetko potrebné. Len ak nám pacient dôveruje, máme šancu spoločne pokračovať v liečbe a udržiavať ho v dobrom stave. Pre chvíle, na ktorých záleží.“

 

Alarmujúce fakty:

  • Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka  vo svete!
  • Na Slovensku je zhubný nádor kolorekta druhým najčastejším zhubným nádorom - vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie.
  • Počet novozistených prípadov (incidencia) stále stúpa a odhad pre rok 2018 je 5004 nových prípadov. Tento počet sa stále zvyšuje napriek tomu, že rakovine hrubého čreva sa dá predísť prevenciou a ak sa zistí včas, je dobre liečiteľná.
  • Podľa pacientskej európskej organizácie Europacolon je  zarážajúce, že napriek tomuto alarmujúcemu stavu Slovensko stále nemá národný skríningový program.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada