24.09.2018 16:09

Obezita valcuje zdravie komplexne

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Vysoký krvný tlak, diabetes,  zvýšený cholesterol - všetky tieto ochorenia úzko súvisia s obezitou.  Hovorí sa im aj vražedné trio - spolu totiž zabíjajú srdce. Druhý ročník spoločnej platformy Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti s názvom MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa v tomto roku sústreďuje práve na obezitu, ktorá je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov nielen ochorení srdca a ciev, ale má výrazne nepriaznivý vplyv na naše zdravie ako také. Vyjadrili sa k tomu viacerí naši špičkoví lekári.

Slovenská nadácia srdca sa edukáciou širokej populácie zaoberá už 12 rokov, pričom z roka na rok sa zvyšuje záujem jednak odbornej, ale najmä laickej verejnosti o účasť na projekte. Počas tohoročného Svetového dňa srdca v sobotu 29. septembra budú prebiehať viaceré aktivity v niekoľkých mestách Slovenska, účasťou na ktorých vyjadrí každý zodpovedný a preventívny prístup k vlastnému zdraviu. Viac v článku Pre srdce sa behať oplatí.

 

Vďaka obezite podlomené zdravie

Extrémna nadváha je zodpovedná za poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej, tiež za 60 % zvýšenie rizika rozvoja diabetes mellitus 2. typu, za 20 % zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca (ICHS), a tiež za 10 až 30 % nárast rakovinových ochorení. Dá sa povedať, že je to centrum "zla" v tele pre naše zdravie.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka.  Čím v skoršom veku obezita vznikne, tým negatívnejšie vplýva na organizmus. Deti a adolescenti s nadváhou majú viac než 40-krát vyššie riziko rozvoja metabolických zmien vedúcich ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke! "V súčasnosti je preukázané, že obezita, najmä nahromadenie vnútrobrušného tuku je jasným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení. Obezita priamo súvisí s ich vznikom a rozvojom. Tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku a v celom západnom svete.  Na Slovensku máme aj kvôli obezite priemernú dĺžku života iba 76,7 roka a naďalej zaostávame za priemerom EÚ," hovorí MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH, a.s.

 

Infarkt pre vysoké BMI

Kardiovaskulárne ochorenia, teda ochorenia srdca a ciev zahŕňajú ischemickú chorobu srdca, poruchy srdcového rytmu  (napríklad takzvaná fibrilácia predsiení), ischemickú chorobu dolných končatín, ochorenia ciev zásobujúcich mozog (ich poškodenie aterosklerózou je príčinou vysokého rizika mozgovej mŕtvice u obéznych pacientov).

Riziko kardiovaskulárnych ochorení plynule stúpa so zvyšujúcim sa BMI, a to už od hodnoty 21 kg/m2. Na srdce obézneho človeka sú kladené oveľa vyššie nároky než u človeka s normálnou hmotnosťou. Srdce potrebuje zásobovať krvou obézne telo a preto je nútené zvyšovať svoj  výdaj. Týmto dlhodobým chronickým preťažením srdca ako pumpy dochádza k zhrubnutiu ľavej srdcovej komory, čo môže postupne viesť k zlyhávaniu srdca. Nahromadenie vnútorného viscerálneho tuku sa zase priamo spája s vyšším rizikom náhlej smrti kvôli srdcovej  arytmii. "Viac ako 5 miliónov ľudí ročne zomiera v dôsledku inaktivity, dostatočnú pohybovú aktivitu má iba 30 percent populácie," upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – predsedníčka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

 

Srdiečko ohrozuje i cholesterol

Ďalšou hodnotou, ktorú by si mal každý dávať pravidelne kontrolovať, je cholesterol v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy čiže kôrnatenia tepien. „Pretrvávajúca vysoká hladina cholesterolu môže viesť k srdcovému infarktu, či cievnej mozgovej príhode, alebo inej kardiovaskulárnej komplikácii,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., kardiológ/dekan UPJŠ Lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice. Znížiť vysokú hladinu cholesterolu sa dá aj zmenou životného štýlu a pohybovou aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farmakologická liečba, najčastejšie sa používajú statíny, ktoré je však nutné užívať pravidelne.

 

Aktuálne aj riziko diabetu

Cukrovka je ďalším zdravotným problémom, ktorý ohrozuje ľudí s nadváhou, najmä ak hodnoty BMI prekročia číslo 30. Diabetes mellitus v súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má spomínaný prediabetický rizikový syndróm.

Celková predpokladaná dĺžka života je teda u diabetikov skrátená o štvrtinu. Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Asi polovica pacientov má už pri prvom diagnostikovaní cukrovky druhého typu srdcovocievne komplikácie.  "Cukrovka a obezita sú ako dve spojené nádoby. Viac ako 80 % pacientov s diagnostikovanou cukrovkou má zvýšenú hmotnosť, z toho polovica trpí obezitou, ktorá zvyšuje riziko diabetu 7 až 28x. Najrizikovejší je centrálny typ obezity, keď sa tuk hromadí najmä v oblasti trupu, brucha a vnútrobrušnej oblasti. Mali by sme preto poznať svoje nielen hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI), ale aj obvodu pása. U mužov by nemal presahovať 102 cm a u žien 88 cm," hovorí MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia, NEDÚ.

 

Obézni sú často hypertonici

Následkom nadváhy a obezity býva často vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, ktorá je rizikovým faktorom pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu a iné kardiovaskulárne ochorenia. Je preto potrebné liečiť ju včas. K nefarmakologickým opatreniam patrí v prvom rade kontrola hmotnosti. „Pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť zníženie krvného tlaku približne o 4 mmHg. Efektívne je aj užívanie fixných kombinácií liekov. Ich používanie má niekoľko výhod - nižší počet tabliet, vyššia účinnosť liečby a nižšie riziko nežiaducich účinkov. A tiež nižší výskyt kardiovaskulárnych príhod," vysvetľuje MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC - primárka ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s. Bratislava, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív, www.pixabay.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada