14.11.2019 14:56

Nový prístup k liečbe cukrovky

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Na Slovensku sa s diabetom borí takmer 360 tisíc ľudí. Najvýraznejší prejav diabetu - zvýšený cukor v krvi - dokážeme manažovať pomerne dobre už dlhšiu dobu. Diabetikom ale najviac strpčujú život najmä chronické sprievodné komplikácie, ktoré sú hlavnou príčinou ich zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti. Dobrou správou je, že lekári vedia, čo s tým! Nový, multifaktoriálny prístup k liečbe diabetu je zameraný okrem znižovania cukru v krvi aj na liečbu sprievodných komplikácií a dáva diabetikom veľkú nádej na zlepšenie kvality života.

Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia a patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie. Predpokladá sa, že na celom svete má diabetes takmer 425 miliónov ľudí, každých desať sekúnd ho diagnostikujú trom ľuďom. Na Slovensku je evidovaných  360 tisíc ľudí s diabetom. Ak bude súčasný trend nárastu pokračovať, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom, čo znamená, že v priemere u nás pribudne viac ako 60 nových diabetikov denne. Významnú úlohu pri zvládaní diabetu zohráva samotný diabetik a jeho životný štýl, ktorý dokáže ovplyvniť priebeh choroby až z 80 percent.

Zdravotné riziká cukrovky

Najvýraznejším prejavom diabetu je zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia). Hyperglykémiu  dokážeme už niekoľko desaťročí pomerne dobre manažovať, ale najviac problémov a hlavnou príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov s diabetom sú chronické komplikácie diabetu. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. V dôsledku chorobných zmien v niektorých prípadoch môže dôjsť k slepote, zlyhaniu obličiek, k amputáciám dolných končatín, k srdcovému infarktu či k mozgovej príhode.

Najčastejšie ohrozené časti organizmu v dôsledku dlhodobo zvýšenej glykémie:

  • ZRAK -  diabetes je vôbec najčastejšou príčinou slepoty a zhoršenia videnia.
  • NOHY - diabetes je hlavnou príčinou amputácií dolných končatín.
  • SRDCE - dve tretiny diabetikov zomiera na kardiovaskulárne ochorenia.
  • OBLIČKY - diabetes je najčastejšou príčinou nezvratného zlyhania obličiek.

 

Dobré správy pre diabetikov

Pre pacientov s diabetom je dobrou správou zmena prístupu k liečbe diabetu. Do popredia sa dostáva multifaktoriálny prístup zameraný aj na liečbu sprievodných komplikácií diabetu.  Napríklad u pacientov s diabetom a so srdcovocievnym ochorením boli donedávna prakticky jedinou terapeutickou možnosťou  liečba krvného tlaku, úprava krvných tukov a antiagregačná liečba. Výskum v posledných štyroch rokoch zaznamenal obrovský pokrok. Niektoré lieky, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre úpravu vysokých hladín glykémie,  preukázali aj významné kardiovaskulárne benefity. Liečba viedla k významnému zníženiu úmrtnosti, tiež rizík vzniku cievnej mozgovej príhody či infarktu myokardu ako aj k zlepšeniu prejavov srdcového zlyhávania.

Detskí pacienti a edukácia 

Diabetes 2. typu sa vyskytuje najmä u dospelých ľudí vyššieho veku, stále častejšie sa však diagnostikuje už aj u mladých ľudí.  Rizikové faktory napomáhajúce vzniku a rozvoju diabetu 2. typu sú spojené s nesprávnym životným štýlom, najmä s obezitou, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu a nevhodným stravovaním.

Diabetes 1. typu je však niečo úplne iné  - obyčajne sa vyskytuje u mladých ľudí a u detí.  Do určitej miery je náchylnosť na vznik tohto typu diabetu zdedená, vznik ochorenia nemôže človek nijako ovplyvniť.  U detských pacientov je potom väčšie riziko vzniku chronických komplikácií ako u dospelých s diabetom 2. typu z dôvodu dlhšieho trvania ochorenia. Nezastupiteľnú úlohu v edukácii diabetikov napĺňajú pacientske organizácie na celom Slovensku. Najväčšou pacientskou organizáciou je Zväz diabetikov Slovenska - edukuje, obhajuje a chráni práva pacientov s diabetom už takmer 30 rokov. Na svojich početných podujatiach inšpiruje diabetikov k zvládaniu situácií, ako je napr. diskriminácia na pracoviskách alebo pri hľadaní si zamestnania, šikanovanie detí s diabetom na školách a podobne. 

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada