29.09.2015 16:17

Nie mýty, ale fakty o antikoncepcii

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa antikoncepcie sa v septembri spustila digitálna informačná kampaň. Ide nový spôsob, ako hovoriť o sexe, ktorého cieľom je prekonávať stále existujúce bariéry v sexuálnej výchove. Vzhľadom na to, že odhadom 33 miliónov neplánovaných tehotenstiev je každoročne dôsledkom nedostatočnej informovanosti a zlyhania antikoncepcie alebo jej nesprávneho používania, je dôležité, aby boli mladí ľudia dobre informovaní o rôznych dostupných metódach antikoncepcie.

Združenie World Contraception Day – Svetový deň antikoncepcie - spája dvanásť organizácií, ktoré sú podporované spoločnosťou Bayer. Všetky tieto organizácie sa venujú vzdelávaniu a zlepšovaniu prístupu k službám plánovania pôrodnosti a ich dostupnosti. Spojili sa s cieľom poskytovať informácie a zdôrazňovať význam, ktorý má pre mladých ľudí možnosť poučiť sa o antikoncepcii a otvorene o nej hovoriť so svojimi lekármi a partnermi. Združenie má náročný cieľ- svet, v ktorom je každé tehotenstvo plánované. Jednou z prekážok je, že mnohé otázky o sexuálnom zdraví zostávajú nezodpovedané, pretože mladí ľudia sa ich hanbia položiť.

 

Mladých oslovujú cez internet

Účelom internetovej edukačnej kampane #AFriendOfMine je vyriešiť tento problém. Poskytuje mladistvým na celom svete nový anonymný spôsob, ako hovoriť o sexe a antikoncepcii. Pomocou videí na YouTube a sociálnych sieťach si môžu mladí ľudia vymieňať svoje skúsenosti a pýtať sa na veci týkajúce sa sexuálneho zdravia a ich práv.

Neplánované tehotenstvo...

... je vážnym a narastajúcim problémom. Hovoria o tom svetové štatistiky poukazujúce na viaceré negatívne celospoločenské momenty, ktoré s nedostatočnou sexuálnou zrelosťou súvisia. Týka sa, samozrejme, hlavne rozvojových krajín Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ale aj mladej generácie žijúcej v ekonomicky vyspelých štátoch.

 • Z 208 miliónov tehotenstiev zaznamenaných ročne na celom svete je 41 % neplánovaných. Takmer polovica z nich končí umelým prerušením.
 • Odhaduje sa, že v roku 2014 nemalo prístup k účinnej metóde antikoncepcie 225 miliónov žien, ktoré sa chceli vyhnúť otehotneniu.
 • 11 % všetkých pôrodov sa vyskytuje u žien vo veku 15 – 19 rokov. Ročne je to okolo 16 miliónov tehotných mladistvých dievčat. U žien v tomto vekovom rozpätí sú hlavnými príčinami úmrtí komplikácie počas tehotenstva a pôrodu.
 • Odhaduje sa, že 33 miliónov neplánovaných tehotenstiev je každoročne dôsledkom zlyhania antikoncepcie alebo jej nesprávneho použitia.
 • Odhaduje sa, že v roku 2013 zomrelo počas pôrodu 289 000 žien.
 • Tehotenstvo v období dospievania môže viesť k anémii a popôrodnému krvácaniu, ako aj k psychickým poruchám, napríklad k depresii.
 • Každý rok podstúpia nelegálne prerušenie tehotenstva asi tri milióny dievčat vo veku 15 až 19 rokov.

Prieskumy odhalili

To všetko je výsledkom aj nedostatočnej informovanosti alebo šíreniu nepravdivých informácií o sexualite a a plánovanom tehotenstve. V roku 2015 zrealizovala spoločnosť Bayer HealthCare prieskum s názvom Truth Report, ktorého sa zúčastnilo 5 912 žien z Kanady a Európy vo veku 20 – 29 rokov čiže všetko predstaviteľky tzv. miléniovej generácie. Jeho cieľom bolo odhaliť mýty a mylné predstavy o sexe a antikoncepcii. Ukázalo sa, že...

 • ... 1 z 10 žien užívajúcich antikoncepciu si myslí, že počas menštruácie nemôže otehotnieť
 • ... 32 % príslušníčok miléniovej generácie užívajúcich antikoncepciu si myslí, že metódy dlhodobo pôsobiacej antikoncepcie nie sú nikdy vhodné pre ženy, ktoré ešte nemali dieťa
 • ... 50 % žien miléniovej generácie užívajúcich antikoncepciu uviedlo, že informácie o dostupných formách antikoncepcie získava online a zo sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook1, 25 % ich získava od kamarátok a 17 % z časopisov pre ženy.
 • ... až 75 % žien užívajúcich antikoncepciu dokonca priznalo, že síce dostali informácie o antikoncepcii alebo sexe, no neboli si isté ich správnosťou alebo presnosťou. 

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: pixabay.com

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada