09.12.2014 05:30

Nelly už chodí i lepšie artikuluje

Mamina – Dieťa 

 

Kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi budia čoraz väčšiu pozornosť aj u odborníkov. Svoje miesto v liečbe vážnych ochorení, ktoré by inak mali pre pacienta fatálny charakter, napríklad v súvislosti s leukémiou, už dokázali. A v súčasnosti pracujú viaceré odborné tímy zdravotníkov aj na podobnom riešení zdravotných problémov v oblasti neurológie. Do klinickej štúdie, ktorá overuje šance zlepšiť stav detí po mozgovej obrne pomocou vlastných kmeňových buniek, sa dostali aj deti zo Slovenska.

 

Do projektu môžu byť zaradené deti, ktorých rodičia nepodcenili riziká. Využili možnosť nechať počas pôrodu svojho dieťaťa odobrať krv zo žily pupočníkovej šnúry a uschovať ju v slovenskej banke tejto vzácnej vzorky Cord blood Center. Každý síce vážne ochorenie svojho túžobne očakávaného dieťaťa zásadne odmieta, ale v niektorých prípadoch sa predvídavosť vyplatí. Ak sa zdravotný problém neskôr vyskytne, môže práve transplantát spracovaný z vlastných kmeňových buniek dieťaťu pomôcť alebo ho i zachrániť.

 

Malá Nelly, ktorá za posledný rok urobila veľký pokrok v pohybových schopnostiach i v zvládaní reči, a jej rodičia.

Príbeh malej prváčky

Pôrod malej Nelly prebiehal dosť dramaticky a hneď po narodení putovala do inkubátora. Potom si ju však rodičia odniesli z nemocnice domov a všetko sa zdalo byť v poriadku. Problém nastal, keď mala pol roka. „Zaostávala v pohybe i v prejavoch, tušili sme, že niečo nie je v poriadku. Ale lekári žiadny problém nezistili. Až keď mala 14 mesiacov, skonštatovali, že naša dcérka prekonala detskú mozgovú obrnu,“ hovorí pani Vadovičová. Nasledovali opakované pobyty v Kováčovej a aplikovanie vojtovej cvičebnej metódy, ale s výsledkami neboli celkom spokojní. Nelly mala pohybové problémy, často padala, hrozilo zranenie chrbtice.

V minulom roku dostala rodina ponuku zúčastniť sa zahraničnej klinickej štúdie, ktorá si však vyžadovala tri cesty do USA. Nebolo to jednoduché zabezpečiť si prostriedky, ale napokon sa to podarilo a Nelly dostala infúziu vlastnej pupočníkovej krvi na jednej z najprestížnejších amerických nemocníc v Durhame-Duke University Hospital. „Prvú dávku dostala v minulom roku, druhú teraz v máji a tretia ju čaká na budúcu jar. Jednou z nich je placebo, aby lekári zistili skutočný efekt podania transplantátu. Ale my sa až po celkovom vyhodnotení dozvieme, ktorá to vlastne bola,“ vysvetľuje mamička. Nelly, ktorá sa medzitým stala prváčkou s individuálnym študijným plánom, urobila za posledný rok veľké pokroky. Spevnela v páse a naučila sa padať na kolená a podoprieť sa zároveň rukami, čím sa znížilo riziko úrazu. Je samostatnejšia, zlepšila sa v artikulácii i v jemnej motorike, píše tlačeným písmom. A najväčším úspechom je, že dievčatko začalo postupne samo chodiť.

 

Klinická štúdia už aj na Slovensku

Začiatkom roka sa otvorila a začala prijímať pacientov aj unikátna slovenská klinická štúdia, ktorá sa tiež zameriava na liečbu detí s detskou mozgovou obrnou pomocou ich vlastných kmeňových buniek. Počas piatich rokov absolvuje v bratislavskom zdravotníckom zariadení 50 detí liečbu, ktorá prebieha formou podania infúzie. Podmienkou je vek od 1 do 8 rokov, diagnóza spastického typu mozgovej obrny, kde je klinicky evidentná progresívna motorická porucha, a zásadnou požiadavkou je uskladnená vlastná pupočníková krv. Práve tá je bohatým zdrojom na rôzne typy kmeňových buniek, ktoré sú schopné opraviť poškodené tkanivá. A v prípade detskej mozgovej obrny je to mozog. Liečbu majú za sebou už tri deti a úplne prvým bol malý Alex.

 

Ako sa Alex zmenil

Alex dostal ako polročný zápal mozgových blán a potom prišla ďalšia správa – chlapček má hydrocefalus. Pre matku informácia, ktorá mení jej život i jej dieťaťa od základov. Alex strávil istý čas v špecializovaných zdravotných zariadeniach v Martine i v Olomouci, kde sa mu snažili pomôcť, a absolvoval aj cvičenia vojtovou metódou, no bez väčšieho úspechu. Mamička preto vyhľadala pomoc fyzioterapeutky Hedvigy Szelleovej. Tá mala možnosť detailne poznať stav chlapca pred aplikovaním dávky kmeňových buniek i po nej. „Predtým bol Alexík uzavretý do seba, pozornosť udržal najviac 30 sekúnd. Jeho zmena je po podaní pupočníkovej krvi naozaj badateľná. Je fyzicky stabilnejší, lepšie drží trup, dokáže sedieť i v tureckom sede a pracuje viac s rukami. Aj mentálne sa výrazne zlepšil. Je teraz zvedavejší, ochotnejšie komunikuje, dokonca spája slabiky, vyjadruje svoje potreby a je vnímavejší, začal sa zaujímať o vonkajší svet. A vyžaduje si i viac pozornosti,“ hovorí mladá fyzioterapeutka. 

Alexík so svojou mamičkou a mladou fyzioterapeutkou, ktorá mu pomáha napredovať po fyzickej i mentálnej stránke.

Liečbu vlastnými bunkami z pupočníkovej krvi, ktorá sa v rámci slovenskej klinickej štúdie aplikuje len raz (veľkosť dávky závisí aj od hmotnosti dieťaťa), netreba vnímať ako zázrak. Skôr ako účinný podnet na tvorbu nových zdravých nervových buniek a na reštart organizmu i jeho stimuláciu. S dieťatkom je potom nevyhnutné veľa pracovať, aby sa jeho mentálne i pohybové schopnosti rozvíjali ďalej.

 

Detská mozgová obrna...

... je súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, či už počas tehotenstva, v priebehu pôrodu alebo v bezprostrednom období po narodení. Väčšinou vzniká ako dôsledok nedokysličenia mozgu počas predčasného alebo komplikovaného pôrodu. Pod jej vznik sa môže podpísať i vírusová encefalitída, bakteriálna meningitída alebo traumatické poškodenie mozgu. Príznaky čiže zhoršovanie pohybových schopností dieťaťa v rôznej forme a stupni sa prejaví pred dovŕšením jeho tretieho roku života. V priemere postihuje 2 až 3 z tisíc detí.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada