26.08.2014 09:42

Naučme deti plávať

Mamina - Dieťa

 

Počet utopených detí do desať rokov sa za posledné tri desaťročia výrazne znížil. K zlepšovaniu situácie prispievajú aj povinné plavecké kurzy na školách. Okrem toho, že sa deti naučia základy plávania, efektívne sa zbavujú strachu z vody, upevňujú si zdravie a získavajú sebaistotu.

Plavecká gramotnosť detí sa zlepšuje. Kým v 80-tych a 90-tych rokoch vo vode vyhaslo 10 až 20 detských životov ročne, od roku 2004 to nebolo viac ako 7. Vlani sa voda stala osudnou dvom deťom do 10 rokov. Najčernejším v policajných štatistikách je rok 1998. Povodne vtedy zobrali život až štyridsiatim deťom v tomto veku. Za klesajúcimi číslami je výrazný nárast plaveckej gramotnosti. Podľa inštruktora plávania detí Milana Hradňanského s tridsaťročnou praxou pomohlo zavedenie povinného plaveckého výcviku do školských osnov. „V roku  1985,  keď som začínal ako inštruktor, vedela plávať sotva polovica žiakov prvého stupňa. V  90-tych  rokoch,  keď sme podchytili už  aj predškolákov, sa situácia začala zlepšovať. Dovolím si tvrdiť, že dnes vie plávať takmer 70 až 80 percent detí,“ hovorí.

 

Nechajme to na profesionálov

Ak by bola ponechaný výcvik na rodičoch, detí – neplavcov by bolo oveľa viac. Inštruktor má roky skúseností, vie ako s deťmi pracovať a má u nich väčšiu autoritu. Niektorí rodičia si však myslia, že po týždňovom výcviku bude ich dieťa ovládať hneď niekoľko plaveckých spôsobov, to je však veľký omyl. „Aby dieťa zvládlo plávanie, potrebné sú aspoň tri plavecké kurzy. Aby boli naozaj efektívne, nemal by byť medzi  nimi odstup dlhší ako jeden rok. Ideálne prvý kurz u škôlkarov, druhý v prvom alebo druhom ročníku základnej školy a posledný v treťom alebo štvrtom ročníku. Ak je odstup väčší, dieťa už začína strácať to, čo si osvojilo na predošlom kurze a jeho zdokonaľovanie sa spomalí. Tu je priestor na zlepšenie  školských osnov,“ vysvetľuje Milan Hradňanský.

Ako správne postupovať                                                 

Najskôr sa deti učia v bazéne iba chodiť a orientovať sa v ňom. Až potom inštruktori postupujú ďalej, učia deti nebáť sa zašpliechanej tváre, či ponoriť sa aspoň na okamih. „Dôležité  je  odstrániť  u  detí  strach  z  vody.  To  sú  absolútne  základy,  ktoré  vštepujeme škôlkarom. U školákov potom pridávame už aj splývanie a  prvé skutočné plavecké začiatky. A až v treťom, zdokonaľovacom kurze, sa deti naučia naozaj plávať,“ objasňuje inštruktor. Okrem najdôležitejšej zručnosti vedieť plávať, je úlohou plaveckého výcviku tiež vybudovať pocit istoty pri pohybe vo vodnom prostredí. Táto úloha sa plní v dlhšom časovom úseku -  jeden až dva roky. Vyžaduje primeranú reakciu v nezvyklých  situáciách, ako napríklad napitie sa vody a jej vykašľanie počas plávania. Ide o prevenciu pri záchrane ľudského života, pretože preplávanie krátkej vzdialenosti je pre záchranu života nedostačujúce.

 

Čo vplýva na schopnosť dieťaťa naučiť sa plávať

 • vek dieťaťa, jeho telesný vývoj, motorika
 • vzťah k vode - dieťa sa skôr naučí plávať, ak plávať vedia aj jeho rodičia
 • koordinácia pohybov, optimálna výška v patričnom veku, úroveň srdcovo-cievneho a
 • dýchacieho systému
 • strach - odstrániť ho môže nenásilná príprava hrami, príklad súrodencov, kamarátov
 • psychické predpoklady - morálne a vôľové vlastnosti patria k dominantným najmä pri
 • začiatkoch vyučovania plávania
 • motivácia

Päť TOP dôvodov, prečo by malo dieťa vedieť plávať

ZDRAVIE
 • pozitívny vplyv na srdce, cievy, dýchanie
 • posilňovanie svalstva všetkých svalových skupín - chrbtové svalstvo je oslabené sedením v škole, pri počítači, televízii, nesprávnym nosením tašky, nesprávnou polohou pri spaní
 • otužovanie posilňuje imunitu
 • priaznivý vplyv na duševné zdravie
SEBAVEDOMIE
 • integrácia v kolektíve (neplavci bývajú na jeho okraji, zažívajú výsmech, zahanbenie)
 • formovanie osobnosti dieťaťa, pohotovosť, odvaha, rozhodnosť a správanie sa v nezvyčajných situáciách
ZÁCHRANA ŽIVOTA
 • schopnosť zachrániť si život sám, schopnosť pomôcť a zachrániť aj iných
 • pokiaľ človek nevie plávať, nedokáže naučiť plávať nikoho
ZÁBAVA
 • vo vode sa dá hrať množstvo hier, športov, pri ktorých je veľa humoru, zábavy, pri ktorých sa môže každý realizovať a vyšantiť
 • využitie voľného času vo vode je mnohonásobne užitočnejšie ako vysedávanie pri počítači, televízii, či mnohých sedavých záľubách
 • ak dieťa nevie plávať, prichádza o zážitky
 • dieťa si vie viac užiť prázdniny, dovolenku - kanoistika, potápanie, vodné lyžovanie, windsurfing,...
VÝCHOVA
 • dieťa získava, formuje a pestuje si morálno-vôľové vlastnosti, húževnatosť,
 • cieľavedomosť, schopnosť prekonať prekážky, disciplínu, sebaovládanie, sebadôveru
 • spoznáva vodné prostredie, naučí sa nepreceňovať vlastné schopnosti

 

FOTO: archív, www.freedigitalphotos.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada